Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Regimin


Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Regimin"


„Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.


Gminny samorząd planuje wspierać finansowo mieszkańców posiadających zameldowanie na terenie Gminy w ich przedsięwzięciach proekologicznych realizowanych w budynkach mieszkalnych. Dokument ten pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza oraz zapewni bezpieczeństwo energetyczne gminy.Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest:

                                 EN PROJECT                                 

 ul. Parkowa 5

55-220 Jelcz

Laskowice


m: biuro@enproject.pl
www.enproject.pl


NIP: 912-186-25-09
REGON: 022496001


Przeczytaj :  Uchwałę Nr XIV/71/15


Przeczytaj:   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Regimin

 

 

Obowiązujący  Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Regimin" 

 

 

Uchwałą XXI/110 Rady Gminy w Regiminie z dnia 28.10.2016 r  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Regimin został uzupełniony o zalecenia  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Przeczytaj : poprawiony   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Regimin     


Przeczytaj :                    Uchwałę Nr XXI/110/16


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lutego 2016 13:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 1853
21 listopada 2016 14:27 (Elżbieta Kopacz) - Zmiana treści zakładki.
21 listopada 2016 14:26 (Elżbieta Kopacz) - Zmiana treści zakładki.
21 listopada 2016 14:26 (Elżbieta Kopacz) - Zmiana treści zakładki.