Urząd Gminy w Regiminie

Rejestr zmian

02 października 2018 16:02 (Elżbieta Kopacz) Aktualności: POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 1 października...: Dodanie zdjęcia [wybory_2.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 października 2018 16:01 (Elżbieta Kopacz) Aktualności: POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 1 października...: Dodanie załącznika [gmina_regimin_obwody_postanowienie_20181002_1521.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 października 2018 15:59 (Elżbieta Kopacz) Aktualności: POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 1 października...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 października 2018 08:37 (Anna Kowalska) Aktualności: Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin o ponownym wyłożeniu do publicznego...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 października 2018 08:30 (Anna Kowalska) Komunikaty: Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin o ponownym wyłożeniu do publicznego...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2018 17:31 (Elżbieta Kopacz) Aktualności: UCHWAŁA NR 4/18 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE Z DNIA 01 PAŹDZIERNIKA...: Dodanie zdjęcia [wybory_2.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2018 17:28 (Elżbieta Kopacz) Aktualności: UCHWAŁA NR 4/18 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE Z DNIA 01 PAŹDZIERNIKA...: Dodanie załącznika [uchw.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2018 17:28 (Elżbieta Kopacz) Aktualności: UCHWAŁA NR 4/18 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE Z DNIA 01 PAŹDZIERNIKA...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2018 17:28 (Elżbieta Kopacz) Wybory Samorządowe 2018: UCHWAŁA NR 4/18 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE Z DNIA 01 PAŹDZIERNIKA...: Dodanie załącznika [uchw.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2018 17:25 (Elżbieta Kopacz) Wybory Samorządowe 2018: OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE Z DN. 01 PAŹDZIERNIKA...: Dodanie załącznika [obw_gm_kom.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2018 17:24 (Elżbieta Kopacz) Aktualności: OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE Z DN. 01 PAŹDZIERNIKA...: Dodanie zdjęcia [wybory_2.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2018 17:24 (Elżbieta Kopacz) Aktualności: OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE Z DN. 01 PAŹDZIERNIKA...: Dodanie załącznika [obw_gm_kom.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2018 17:23 (Elżbieta Kopacz) Aktualności: OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE Z DN. 01 PAŹDZIERNIKA...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 września 2018 16:26 (Elżbieta Kopacz) Aktualności: KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 września 2018 16:25 (Elżbieta Kopacz) Aktualności: KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 września 2018 16:25 (Elżbieta Kopacz) Wybory Samorządowe 2018: KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 września 2018 16:24 (Elżbieta Kopacz) Wybory Samorządowe 2018: KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 września 2018 16:24 (Elżbieta Kopacz) Wybory Samorządowe 2018: KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 września 2018 16:24 (Elżbieta Kopacz) Wybory Samorządowe 2018: KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 września 2018 16:23 (Elżbieta Kopacz) Aktualności: KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE: Dodanie zdjęcia [wybory_2.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 września 2018 16:22 (Elżbieta Kopacz) Aktualności: KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 września 2018 16:22 (Elżbieta Kopacz) Aktualności: KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 września 2018 12:50 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZADANIE...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 września 2018 14:07 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO I LEKOWO-REGIMIN...: Dodanie załącznika [rys_nr_4__przekroj_wykopu_przeb_przylacza.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 września 2018 14:07 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO I LEKOWO-REGIMIN...: Dodanie załącznika [rys_nr_3__zestawienie_studni_polaczeniowych_fi425_przeb_przylacza.pdf ] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 września 2018 14:06 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO I LEKOWO-REGIMIN...: Dodanie załącznika [rys_nr_2__profil_podluzny_przylacza_kanalizacji_sanitarnej_przeb_przy lacza.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 września 2018 14:06 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO I LEKOWO-REGIMIN...: Dodanie załącznika [rys_nr_1__projekt_zagospodarowania_dzialek_przeb_przylacza.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 września 2018 14:06 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO I LEKOWO-REGIMIN...: Dodanie załącznika [opis_przeb_przylacza.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 września 2018 14:06 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO I LEKOWO-REGIMIN...: Dodanie załącznika [rys_nr_6przekroj_wykopu_tloczny_lekowo__regimin.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 września 2018 14:06 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO I LEKOWO-REGIMIN...: Dodanie załącznika [rys_nr_5zabezpieczeni_istniejacych_kabli_energetycznych_i_telekomunik acyjnych_tloczny_lekowo__regimin.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 września 2018 14:06 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO I LEKOWO-REGIMIN...: Dodanie załącznika [rys_nr_4przepompownia_sciekow_modernizacja_tloczny_lekowo__regimin.pd f] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 września 2018 14:05 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO I LEKOWO-REGIMIN...: Dodanie załącznika [rys_nr_3wlaczenie_rurociagu_tlocznego_do_studni_zelbetowej_fi1200_tlo czny_lekowo__regimin.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 września 2018 14:05 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO I LEKOWO-REGIMIN...: Dodanie załącznika [opis_sieci_tloczny_lekowo__regimin.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 września 2018 14:04 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO I LEKOWO-REGIMIN...: Dodanie załącznika [rys_nr_2profil_podluzny_sieci_kanalizacji_sanitarnej_tloczny_lekowo__ regimn.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 września 2018 14:04 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO I LEKOWO-REGIMIN...: Dodanie załącznika [opis_projektu_zagospodarowania_tloczny_lekowo__regimin.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 września 2018 14:04 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO I LEKOWO-REGIMIN...: Dodanie załącznika [rys_nr_29_profil_podluzny_sieci_kanalizacji_sanitarnej_siec_grzybowo. pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 września 2018 14:04 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO I LEKOWO-REGIMIN...: Dodanie załącznika [rys_nr_10_projekt_zagospodarowania_terenu_siec_grzybowo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 września 2018 14:04 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO I LEKOWO-REGIMIN...: Dodanie załącznika [rys_nr_8_projekt_zagospodarowania_terenu_siec_grzybowo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 września 2018 14:03 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO I LEKOWO-REGIMIN...: Dodanie załącznika [rys_nr_1_projekt_zagospodarowania_terenu__siec_grzybowo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 września 2018 14:03 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO I LEKOWO-REGIMIN...: Dodanie załącznika [opis_sieci_siec_grzybowo.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 września 2018 14:03 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO I LEKOWO-REGIMIN...: Dodanie załącznika [opis_projektu_zagospodarowania_0217_siec_grzybowo.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 września 2018 14:03 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO I LEKOWO-REGIMIN...: Dodanie załącznika [budowa_rurociagu_tlocznego_sieci_kanalizacji_sanitarnej_na_terenie_gm iny_regimin__iv_etap__targonielekowo_przedmiar_092018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 września 2018 14:02 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO I LEKOWO-REGIMIN...: Dodanie załącznika [budowa_rurociagu_tlocznego_od_psg1_w_grzybowie_di_tt02_w_targoniach_n a_terenie_gminy_regimin__v_etap__grzybowo_przedmiar.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 września 2018 14:02 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO I LEKOWO-REGIMIN...: Dodanie załącznika [formularz_+_zalaczniki_13_2018.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 września 2018 14:02 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO I LEKOWO-REGIMIN...: Dodanie załącznika [siwz_sprawa_13_2018.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 września 2018 14:00 (Krzysztof Zwierzchowski) Przetargi: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO I LEKOWO-REGIMIN...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2018 11:26 (Elżbieta Kopacz) Wybory Samorządowe 2018: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN z dnia 17 września 2018 r.: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 134842
Realizacja: IDcom.pl