Stanowisko ds. informatyki

Do zadań stanowiska ds. informatyki należy w szczególności:
1) obsługa informatyczna Urzędu,
2) obsługa poczty elektronicznej,
3) zakup, prowadzenie ewidencji, serwisowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania,
4) administrowanie siecią komputerową,
5) niezwłoczne instalowanie najnowszych wersji oprogramowania zabezpieczającego system informatyczny,
6) kontrola antywirusowa serwerów i zasobów sieciowych,
7) prowadzenie wykazu przypadków zainfekowania komputerów i nośników wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych w systemie oraz przechowywanie kopi raportów,
8) odpowiedzialność za wyposażenie systemu informatycznego w mechanizmy uwierzytelniania użytkownika oraz za sprawowanie kontroli dostępu do danych osobowych jedynie osób upoważnionych,
9) archiwizacja danych,
10) przygotowanie i aktualizowanie informacji do internetowego serwisu informacyjnego Gminy i Urzędu,
11) współpraca i utrzymywanie kontaktów ze środkami masowego przekazu,
12) prowadzenie spraw związanych z promocją Gminy, w tym przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji o Gminie,
13) promocja walorów turystycznych gminy,
14) wypełnianie zadań związanych z rolą Administratora Biuletynu Informacji Publicznej i ponoszenie odpowiedzialności za jego bieżącą aktualizację,
15) wykonywanie innych zadań przekazywanych do realizacji przez Wójta, jego Zastępcę lub Sekretarza.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2008 13:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 4955
15 maja 2019 08:50 (Elżbieta Kopacz) - Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. informatyki.
08 grudnia 2015 15:09 (Elżbieta Kopacz) - Zmiana danych jednostki.
18 stycznia 2012 13:50 (Paweł Tadrzak) - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. informatyki.