Urząd Gminy w Regiminie

Aktualności zobacz archiwum »

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY REGIMIN DOTYCZĄCA DEMONTAŻU I UTYLIZACJI AZBESTU

Urząd Gminy w Regiminie

06 – 461 Regimin
www.regimin.pl

tel./fax:  (0-23) 681-17-56 wew. 46

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY REGIMIN

 

 

„UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU NA TERENIE

GMINY REGIMIN- VII ETAP“

 

 

W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ  WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM DO W.F.O.Ś. I G.W. W WARSZAWIE O UZYSKANIE DOTACJI NA UTYLIZACJĘ WYROBÓW AZBESTOWYCH W ROKU 2017 GMINA REGIMIN ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY SĄ ZAINTERESOWANI ZDJĘCIEM PŁYT AZBESTOWYCH Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH  DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA REALIZACJĘ W/W ZADANIA DO DNIA 20.02.2017 POKÓJ NR 7

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie załączonego wniosku i dostarczenie go do Urzędu Gminy w Regiminie wraz z potwierdzonym zgłoszeniem ze Starostwa Powiatowego.

1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (do starostwa)

2. zgłoszenie do starostwa( do zgłoszenia potrzebna jest mapa do celów

    opiniodawczych z zaznaczonym budynkiem z którego będzie

    usuwany azbest) 

3. wniosek o dofinansowanie usunięcia azbestu

 

    Mapkę można zakupić w Powiatowym Ośrodku Zasobu Geodezyjno -  

    Kartograficznym, ul. Wyzwolenia 10a, 06-400 Ciechanów 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 stycznia 2017 12:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zwierzchowski
Ilość wyświetleń: 417
30 stycznia 2017 13:00 Krzysztof Zwierzchowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 stycznia 2017 12:59 Krzysztof Zwierzchowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 stycznia 2017 12:55 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie załącznika [wniosek_o_dofinansowanie_usuniecia_azbestu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl