Urząd Gminy w Regiminie

Aktualności zobacz archiwum »

Modernizacja dróg na terenie gminy Regimin

Droga w Karniewie

Od maja 2008 roku trwają intensywne prace przy modernizacji i budowie dróg na terenie całej gminy Regimin. Jako pierwszą oddano do użytku nową drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Grzybowo. Zmodernizowany odcinek ma ok. 1310 m. długości i 4 m. szerokości.
Kolejną rozpoczętą inwestycją jest modernizacja drogi gminnej Zeńbok – Przybyszewo – Andrychy. Prace prowadzone są na długości 2008 m. aż do granicy gminy Grudusk. Nowa nawierzchnia asfaltowa, składająca się z dwóch warstw grubości 8 cm, będzie miała szerokość 4 metrów.
Rozpoczęły się także prace przy modernizacji drogi gminnej łączącej Lekówiec z drogą gminną w Pawłowie. Długość przebudowywanego odcinka wynosi ok. 1400 m. Tutaj także wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa o szerokości 4 m i grubości 8 cm. Na wykonanie tej inwestycji gmina otrzymała dotację z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 50 000 zł.
Gmina Regimin współfinansuje także (w 50%) przebudowę drogi powiatowej biegnącej przez miejscowość Karniewo. Istniejąca droga zostanie poszerzona i otrzyma nową nawierzchnię asfaltową. Powstanie także odcinek chodnika dla pieszych (ok. 200 m.) oraz zatoczka autobusowa. Łącznie zmodernizowany zostanie odcinek o długości ok. 700 m.
W 2008 roku planowane jest zmodernizowanie na terenie gminy Regimin łącznie ponad 10 kilometrów dróg, w tym 8,5 km gminnych oraz 1,6 km powiatowych (których przebudowa współfinansowana jest w 50% przez Urząd Gminy). Ponad 7,5 km dróg otrzyma nową nawierzchnię asfaltową, zaś ok. 2,5 km zostanie zmodernizowane poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem. 
Przygotowana także została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację ciągu dróg gminnych Kątki – Zeńbok – Humięcino o długości ok. 5000 metrów. Inwestycja ta jest planowana do realizacji przy wsparciu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zdjęcia:

Droga w KarniewieDroga w KarniewieDroga w PrzybyszewieDroga w PrzybyszewieDroga w Przybyszewie
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lipca 2008 15:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 5691
22 lipca 2008 15:13 Przemysław Bugdal - Dodanie zdjęcia.
22 lipca 2008 15:13 Przemysław Bugdal - Dodanie zdjęcia.
22 lipca 2008 15:12 Przemysław Bugdal - Dodanie zdjęcia.
Realizacja: IDcom.pl