Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

MINISTER INFRASTRUKTURY

BP-6mp-772-120-444/09/10
L.dz.: KO/09/15586

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 9q ust. 2 w zw. z ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Minister Infrastruktury

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 31 marca 2010 r., znak: BP-6mp-772-120-422/09/10, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 września 2009 r., znak: WI.II.BG1.7047-K/l96/09, ustalającą lokalizację linii kolejowej dla inwestycji polegającej na budowie dwupoziomowych skrzyżowań drogi z torami kolejowymi na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia (LCS Ciechanów) - czterech wiaduktów drogowych: w km 100,881 w ciągu drogi gminnej w Chruszczewie; w km 102,598 w ciągu drogi wojewódzkiej na terenie PawłowaiPawłówka;wkml04,462 w ciągu drogi gminnej w Pawłowie i w km 106,348 w ciągu drogi powiatowej w Pniewie - Czeruchach wraz z układem dróg dojazdowych i budową drogi równoległej od km 103,025 do kml04,330 w związku z rozbiórką przejazdów kolejowych w poziomie szyn w km 100,448; w km 100,758; w km 102,362; w km 103,032; w km 104,405 i w km 106,320 tej linii kolejowej na działkach ewidencyjnych: gminy Ciechanów i gminy Regimin, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji w Ministerstwie Infrastruktury oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, tj. w Urzędzie Gminy Ciechanów i Urzędzie Gminy Regimin.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 kwietnia 2010 15:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 2502
15 kwietnia 2010 15:10 Przemysław Bugdal - Dodanie załącznika.
15 kwietnia 2010 15:09 Przemysław Bugdal - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl