Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wszczęcia postępowania o lokalizacji

Regimin,2015.05.07

Nr 6733.4.2015

OBWIESZCZENIE   WÓJTA GMINY REGIMIN

              Zgodnie z  art. 61 § 4 i art.10 ustawy z 14.06.1960r.  – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art. 53 ustawy z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j. Dz. U. z 2012r., poz .647/- informuję, że zostało wszczęte postępowanie  -  dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego –budowy kablowej linii energetycznej wraz ze stacją transformatorową  i przyłączem  w m. Targonie na terenie działek nr 183,182/3,181,172,169/2,166,121 i 120.

 Akta sprawy do wglądu znajdują się w Urzędzie Gminy w Regiminie         / pok. nr 13/.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można zgłaszać do Wójta Gminy w Regiminie w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

Rozdzielnik:

  1. 1.     Tablica ogłoszeń  oraz BIP Urzędu Gminy w Regiminie
  2. 2.     Mieszkańcy wsi Targonie

 

 

 

 

 

                                                  

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2015 10:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kowalska
Ilość wyświetleń: 967
07 maja 2015 10:05 Anna Kowalska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl