Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy w Regiminie w/s wszczęcia postępowania o lokalizacji celu...

Regimin,2015.12.10

Nr 6733.7.2015

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN

                 Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie  art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2012,poz.647 ze zm./, że zostało wszczęte postępowanie   na wniosek Energa – Operator S.A. w/s lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy  linii energetycznej NN  w miejscowości Kozdroje.

Jednocześnie zawiadamiam, wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Regiminie w godz. 8.00 – 16.00 / pokój nr 13/ w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

  

Rozdzielnik:

  1. Mieszkańcy wsi Kozdroje
  2. Tablica ogłoszeń oraz BIP Urzędu Gminy w Regiminie
  3. a/a

                                                                                                          

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2015 11:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kowalska
Ilość wyświetleń: 910
11 grudnia 2015 11:45 (Anna Kowalska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)