Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin z 26.01.2009r.

 

Regimin,2009.01.26 Nr 7331/24/08/09 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN   Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ - informuję że zostało wszczęte z wniosku pełnomocnika Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w Warszawie – Adama Rozbiewskiego postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej w miejscowości Przybyszewo Akta sprawy do wglądu znajdują się w Urzędzie Gminy w Regiminie / pok. nr 13/.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można zgłaszać do Wójta Gminy w Regiminie w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Rozdzielnik:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Regiminie 2.Mieszkańcy wsi Przybyszewo

 

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lutego 2009 10:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Jaskólski
Ilość wyświetleń: 3584
03 lutego 2009 10:22 Waldemar Jaskólski - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl