Urząd Gminy w Regiminie

Zarządzenia zobacz archiwum »

ZARZĄDZENIE Nr 96/12 Wójta Gminy Regimin z dnia 28.12.2012r.

w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Gminę Regimin oraz kontroli i obiegu dokumentów w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

Na podstawie art 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 32 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 199lr. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 178, poz. 1380 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam podstawowe normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego będącego własnością Gminy Regimin w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług związanych z ich eksploatacją.

§2

Realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem materiałowym dotyczącym eksploatacji pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego powinna następować w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów oraz umożliwiających terminową realizację zadań.

§3

W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz w pracy sprzętu napędzanego silnikami spalinowymi wprowadza się:

-   norma zużycia paliwa dla samochodu osobowego Skoda Octavia Nr rej. WCI15315 w wysokości - 8,51/100 km.

-   norma zużycia paliwa dla samochodu pożarniczego Ford Transit Nr rej. WCI 02990 w wysokości -12 1/100 km Praca silnika na postoju 0,9 l/h

-   norma zużycia paliwa dla samochodu pożarniczego Peugeot Boxer Nr rej. WCI 20883 w wysokości -12 1/100 km Praca silnika na postoju 0,9 l/h

-   norma zużycia paliwa dla samochodu pożarniczego Peugeot Boxer Nr rej. WCI 40SW w wysokości -10,7 1/100 km Praca silnika na postoju 0,9 l/h

-   norma zużycia paliwa dla samochodu pożarniczego VW Transporter T4 Nr rej.

WCI 07274 w wysokości - 9 1/100 km Praca silnika na postoju 0,9 l/h

-   norma zużycia paliwa dla samochodu pożarniczego Mercedes Benz Vito Nr rej.

WCI 07275 w wysokości -11 1/100 km Praca silnika na postoju 0,9 l/h

-  norma zużycia paliwa dla samochodu pożarniczego Mercedes Benz Vito Nr rej.

WCI 07276 w wysokości -11 1/100 km Praca silnika na postoju 0,9 l/h

-   norma zużycia paliwa dla samochodu pożarniczego Mercedes Benz 1124 Nr rejWCI 46XV w wysokości - 18 1/100 km Autopompa 121/h, Praca silnika na postoju 5 1/ h

-   norma zużycia paliwa dla samochodu pożarniczego Jelcz Hidromil Nr rej. CAC 4514 w wysokości - 37,5 1/100 km, Autopompa 121/h, Praca silnika na postoju 5 1/ h

-   norma zużycia paliwa dla samochodu pożarniczego IFA W50L Nr rej. WCI 54UG w wysokości - 29 1/100 km Praca silnika na postoju 5 1/ h

-   norma zużycia paliwa dla Motopompa PO-5 M-800 w wysokości - 12 l/h

-   norma zużycia paliwa dla Motopompa OKW 160 w wysokości -1 l/h

-   norma zużycia paliwa dla Motopompa Szlamowa w wysokości -1,8 l/h

-   norma zużycia paliwa dla Piła i kosa spalinowa w wysokości -1 l/h

-   norma zużycia paliwa dla Motopompa Wirowa w wysokości -1,9 l/h

§4

Ustalone normy zużycia paliw płynnych stanowią podstawę do rozliczania pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego i nie mogą być przekraczane

§5

W przypadku niesprawności technicznej pojazdu lub sprzętu silnikowego powodującego przepał, pojazd należy wycofać z eksploatacji, naprawić, zapewniając zużycie paliwa w granicach ustalonej normy.

§6

Zakupu paliwa dokonują wyłącznie upoważnieni przedstawiciele w wybranej przez Urząd Gminy stacji paliw.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 stycznia 2013 14:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Tadrzak
Ilość wyświetleń: 2433
24 stycznia 2013 14:19 Paweł Tadrzak - Dodanie załącznika [image1959.pdf] do dokumentu.
24 stycznia 2013 14:18 Paweł Tadrzak - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl