Urząd Gminy w Regiminie

Wybory Samorządowe 2014 zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

UCHWAŁA NR 2/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE z dnia 25 września 2014

Wybory Samorządowe 2014

U C H W A Ł A NR 2/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE z dnia 25 września 2014 w sprawie wyboru ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO Gminnej Komisji Wyborczej w Regiminie.

czytaj więcej o UCHWAŁA NR 2/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE z dnia 25 września 2014 »

UCHWAŁA NR 1/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE z dnia 25 września 2014

Wybory Samorządowe 2014

U C H W A Ł A NR 1/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE z dnia 25 września 2014 w sprawie wyboru PRZEWODNICZĄCEGO Gminnej Komisji Wyborczej w Regiminie.

czytaj więcej o UCHWAŁA NR 1/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE z dnia 25 września 2014 »

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE

Wybory Samorządowe 2014

I N F O R M A C J A GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w REGIMINIE o SKŁADZIE KOMISJI, jej SIEDZIBIE oraz o DYŻURACH pełnionych przez Komisję w celu rejestracji KANDYDATÓW na RADNYCH oraz KANDYDATÓW na WÓJTA GMINY.

czytaj więcej o INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE »

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 19 września 2014 r

Wybory Samorządowe 2014

P O S T A N O W I E N I E Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 19 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz...

czytaj więcej o POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 19 września 2014 r »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN z dnia 04 września 2014 r.

Wybory Samorządowe 2014

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY REGIMIN z dnia 04 września 2014 r. w sprawie PODZIAŁU GMINY REGIMIN NA OKRĘGI WYBORCZE, USTALENIA ICH GRANIC I NUMERÓW oraz LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH w każdym okręgu wyborczym.

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN z dnia 04 września 2014 r. »

KOMUNIKAT

Wybory Samorządowe 2014

K O M U N I K A T KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE w sprawie MIEJSCA, DNIACH I GODZINACH SKŁADANIA zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, Rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień...

czytaj więcej o KOMUNIKAT »

Realizacja: IDcom.pl