Zarządzenia - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 16/08 Wójta Gminy Regimin z dnia 17 marca 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/08 WÓJTA GMINY REGIMIN z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 r. Na podstawie art. 186 ust.1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104) – Wójt Gminy Regimin zarządza co następuje: § 1

Zarządzenie Nr 15/08 Wójta Gminy w Regiminie z dnia 12 marca 2008 roku

ZARZĄDZENIE Nr 15/08 WÓJTA GMINY REGIMIN z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2007 rok Na podstawie art. 199 ust.1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) oraz art. 61. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie...

Zarządzenie Nr 14/08 Wójta Gminy Regimin z dnia 7 marca 2008 roku

ZARZĄDZENIE Nr 14/08 WÓJTA GMINY REGIMIN z dnia 07.03.2008 r. W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego w Regiminie gmina Regimin. Na podstawie art. 34 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Regiminie, stanowiącego...

Zarządzenie Nr 13/08 Wójta Gminy Regimin z dnia 5 marca 2008 roku

ZARZĄDZENIE Nr 13/08 WÓJTA GMINY REGIMIN z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o...

Zarządzenie Nr 12/08 Wójta Gminy Regimin z dnia 5 marca 2008 roku

ZARZĄDZENIE Nr 12/08 WÓJTA GMINY REGIMIN z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

Zarządzenie Nr 11/08 Wójta Gminy Regimin z dnia 29 lutego 2008 roku

Zarządzenie Nr 11/2008 Wójta Gminy Regimin z dnia 29.02.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 188 ust. l pkt. l Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr...

Zarządzenie Nr 10/07 Wójta Gminy Regimin z dnia 22 lutego 2008 roku

Zarządzenie Nr 10/2007 Wójta Gminy Regimin z dnia 22.02.2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury. Na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jedn. tekst Dz. U. z 2002 roku, Nr 76 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie instrukcji dotyczącej inwentaryzacji aktywów...

Zarządzenie Nr 9/08 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 lutego 2008 roku

Zarządzenie Nr 9/2007 Wójta Gminy Regimin z dnia 15.02.2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury. Na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jedn. tekst Dz. U. z 2002 roku, Nr 76 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie instrukcji dotyczącej inwentaryzacji aktywów...

Zarządzenie Nr 8/08 Wójta Gminy Regimin z dnia 12 lutego 2008 roku

Zarządzenie Nr 8/2008 Wójta Gminy w Regiminie z dnia 12.02.2008 r. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 r. Na podstawie art. 186 ust.1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104) – Wójt Gminy Regimin zarządza co następuje: § 1 ...