Urząd Gminy w Regiminie

Archiwum - Uchwały Rady zobacz aktualne »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Uchwała nr XVIII/95/08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008 r.

Uchwały Rady

Uchwała nr XVIII/95/08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art.40 i 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jedn.Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn....

czytaj więcej o Uchwała nr XVIII/95/08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008 r. »

Uchwała nr XVIII/94/08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008 r.

Uchwały Rady

Uchwała nr XVIII/94/08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 , art.40 i 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r....

czytaj więcej o Uchwała nr XVIII/94/08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008 r. »

Uchwała nr XVIII/93/08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008 r.

Uchwały Rady

Uchwała nr XVIII/93/08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8...

czytaj więcej o Uchwała nr XVIII/93/08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008 r. »

Uchwała nr XVIII/92/08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008 r.

Uchwały Rady

Uchwała nr XVIII/92/08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie: określenia procedury uchwalania budżetu gminy Regimin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Na podstawie art.53 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990...

czytaj więcej o Uchwała nr XVIII/92/08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008 r. »

Uchwała nr XVIII/91/08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008 r.

Uchwały Rady

Uchwała nr XVIII/91/08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008 r. W sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Regimin. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 200Ir. Nr 142 poz. 1591 z póż. zm.) i art. 4 pkt. 1, art. 20 ust....

czytaj więcej o Uchwała nr XVIII/91/08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008 r. »

Uchwała nr XVIII/90/08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008 r.

Uchwały Rady

Uchwała nr XVIII/90/08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, do sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych...

czytaj więcej o Uchwała nr XVIII/90/08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008 r. »

Uchwała nr XVIII/89/08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008 r.

Uchwały Rady

Uchwała nr XVIII/89/08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 Ustawy z dnia...

czytaj więcej o Uchwała nr XVIII/89/08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008 r. »

Uchwała nr XVIII/88/08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008 r.

Uchwały Rady

Uchwała nr XVIII/88/08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008 r. W sprawie rozpatrzenia skargi Pana Sławomira Tomczaka Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 r. nr 142 poz.142 z późn. zm/ oraz art.229, pkt.3 Kodeksu Postępowania...

czytaj więcej o Uchwała nr XVIII/88/08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008 r. »

Uchwała Nr XVIII/87/08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008 r.

Uchwały Rady

Uchwała Nr XVIII/87/08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008 r. W sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Teresy i Stanisława Gaworek Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 r. nr 142 poz.142 z późn. zm/ oraz art.229, pkt.3...

czytaj więcej o Uchwała Nr XVIII/87/08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008 r. »

Realizacja: IDcom.pl