Urząd Gminy w Regiminie

Aktualności zobacz archiwum »

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s lokalizacji celu publicznego.......

Regimin,2018.01.12

Nr 6733.8.2017.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN

                Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie  art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U.  z 2017 r. poz.1073/ oraz art.10 i  art.49 ustawy z 14.06.1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2016r. , poz. 23 ze zm./,  że  zostało  zakończone decyzją Wójta Gminy Regimin postępowanie  w/s lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy sieci elektroenergetycznej w m. Pniewo Wielkie. Jednocześnie zawiadamiam, wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z  przedmiotową decyzją w siedzibie Urzędu Gminy w Regiminie w godz. 8.00 – 16.00 / pokój nr 13/ w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

         

 

Rozdzielnik:

  1. Mieszkańcy wsi  Pniewo Wielkie
  2. Tablica ogłoszeń oraz BIP  Urzędu Gminy w Regiminie

                                                                                                        

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2018 11:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kowalska
Ilość wyświetleń: 282
12 stycznia 2018 11:34 Anna Kowalska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl