Urząd Gminy w Regiminie

Aktualności zobacz archiwum »

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU MASOWEGO MŁODZIEŻY
Wójt Gminy Regimin Zarządzeniem nr 7/18 z dnia 29 stycznia 2018 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolicy w 2018 roku.


W związku z wyborem oferty MUKS „Czarni" Regimin, zawarta zostanie umowę na realizację zadania publicznego stanowiącego zadanie własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolic w 2018r.


Udzielona zostanie dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku w następującej wysokości:

MUKS „Czarni" Regimin - 70 000 zł

(słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł) 

Dokument wytworzony przez: Wójt i władze urzędu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 stycznia 2018 15:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 354
31 stycznia 2018 15:28 Elżbieta Kopacz - Dodanie zdjęcia [ngo_m.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2018 15:28 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl