Urząd Gminy w Regiminie

Aktualności zobacz archiwum »

Wakacyjne remonty w szkołach

Remont szkoły podstawowej w Zeńboku

Okres wakacji to okazja do wykonania prac budowlanych i remontowych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Regimin. Zakres tych prac jest bardzo szeroki i realizowane są one prawie we wszystkich placówkach.
W budynku Gimnazjum w Regiminie zakończone już zostało generalne malowanie korytarzy szkolnych oraz części klas. Przy okazji pomalowano stolarkę drzwiową, poręcze oraz pomieszczenia łazienek.
Rozpoczęły się również prace remontowe i malarskie w budynku szkoły w Czeruchach. Oprócz naprawy i malowania ścian w większości pomieszczeń przewidziane są także remonty łazienek, łącznie z wymianą armatury.
Poważne zadanie inwestycyjne realizowane jest w budynku szkoły podstawowej w Regiminie. Wymieniana jest bowiem cała instalacja elektryczna, gdyż stara liczyła sobie ponad 45 lat i wykonana była z aluminium. Po zakończeniu wymiany konieczne będzie również pomalowanie części pomieszczeń w tej szkole.
Zakrojone na dużą skalę prace modernizacyjne podjęte zostały w obiekcie szkoły podstawowej w Zeńboku. Wykonywana jest tutaj wymiana pokrycia dachowego, termomodernizacja budynku, położenie nowych tynków i ich malowanie. Inwestycja ta została sfinansowane w dużej części z budżetu Sejmiku Mazowieckiego, który na wniosek Wójta przyznał gminie Regimin dofinansowanie w wysokości 49 000 zł.
Prace remontowe wykonane zostaną także wewnątrz zeńbockiej szkoły. Polegać będą one na pomalowaniu większości pomieszczeń, wymianie części posadzek i wymianie drzwi do klas. Także na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z zewnątrz. Wniosek złożony przez Wójta Gminy do Ministerstwa Edukacji Narodowej został pozytywnie rozpatrzony i gmina otrzymała na ten cel 10 000 zł.
W 2008 r. nie są planowane większe remonty w szkole podstawowej w Szulmierzu. Budynek ten został jednak poważnie odnowiony i zmodernizowany w latach poprzednich dzięki środkom, jakie gmina przeznaczyła z własnego budżetu oraz pozyskała ze źródeł zewnętrznych.

Zdjęcia:

Remont szkoły podstawowej w ZeńbokuRemont szkoły podstawowej w ZeńbokuRemont szkoły podstawowej w Zeńboku
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lipca 2008 15:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 5420
22 lipca 2008 15:16 Przemysław Bugdal - Dodanie zdjęcia.
22 lipca 2008 15:16 Przemysław Bugdal - Dodanie zdjęcia.
22 lipca 2008 15:15 Przemysław Bugdal - Dodanie zdjęcia.
Realizacja: IDcom.pl