Urząd Gminy w Regiminie

Aktualności zobacz archiwum »

„Kronika wsi Lekówiec”

Okładka „Kroniki wsi Lekówiec”

Przez prawie trzy lata Pan Lech Perzanowski zbierał materiały do swojej „Kroniki wsi Lekówiec”. Gromadził relacje i wspomnienia, zdjęcia, informacje na temat losów obecnych i byłych mieszkańców tej niewielkiej i bardzo rozproszonej miejscowości, leżącej na terenie gminy Regimin. Ukoronowaniem żmudnej pracy jest książka, którą dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Gminy i pomocy Wójta Lecha Zduńczyka wydrukował jeden z ciechanowskich zakładów poligraficznych. Jej prezentacja była okazją do spotkania autora, urodzonego i do dzisiaj mieszkającego w Lekówcu, z byłymi i obecnymi mieszkańcami tej wioski. 
W niezwykle urokliwym i pięknie prowadzonym gospodarstwie agroturystycznym „Uroczysko” w Pniewie Wielkim, przy kawie i domowego wypieku cieście spotkało się grono prawie 40 osób. Niektórzy z nich specjalnie przyjechali na to spotkanie z Warszawy. Obecny był także współgospodarz uroczystości, sołtys Lekówca Pan Jan Czarzasty. Z zaproszenia organizatorów skorzystał również Lech Zduńczyk, Wójt Gminy Regimin oraz Pani Maria Barwińska Zduńczyk. Z Jej pomocy i fachowych uwag polonisty korzystał autor książki pisząc teksty o swojej rodzinnej miejscowości i historii lekówieckich rodów.
„Historia to nie tylko wielkie postacie, znaczące wojny i bitwy czy kształtujące losy narodów wydarzenia. To także losy zwykłych, szarych ludzi, ich codzienne zmagania, przeżycia, trudy, radości i smutki. Ta książka im właśnie jest poświęcona.” – stwierdził w swoim wystąpieniu Wójt Zduńczyk. Podziękował wszystkim tym, którzy z szuflad, albumów czy zakamarków własnej pamięci wyłuskali zdjęcia, dokumenty czy wspomnienia i przekazali je człowiekowi, który utrwalił je dla potomności. Słowa uznania skierował pod adresem Lecha Perzanowskiego podkreślając, że dzięki Niemu nazwa „Lekówiec” pojawi się w bibliografii. Poprosił także o dalszą pracę nad przeszłością Lekówca i jego mieszkańców. Zadeklarował, że dołoży wszelkich starań, by w przyszłości ukazało się następne, uzupełnione kolejnymi materiałami i dokumentami wydanie tak niezwykłej i bardzo potrzebnej książki.
Wiele osób, o których pisze w swojej „Kronice”, znał Pan Lech Perzanowski osobiście. W swoim wystąpieniu z rozrzewnieniem wspominał o wielu barwnych i niezwykłych postaciach zapisanych w historii rodzinnej wsi. Dla Niego osobiście była i jest ona wsią niezwykłą, bo chociaż mieszkało tu i mieszka tylko kilkanaście rodzin, to ludzie tu są wyjątkowo pracowici, zżyci i prawdziwi. Pod jeszcze jednym względem jest Lekówiec wyjątkowy. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat prawie 80 osób wywodzących się z tej miejscowości ukończyło studia wyższe. Większość z nich „poszła w świat”, ale są i tacy, którzy pozostali na swoich ojcowiznach i losy związali z rodzinną wsią. Z satysfakcją witał też Pan Perzanowski obecnych na spotkaniu gości, którzy powzięli zamiar powrotu w rodzinne strony, a jest ich coraz liczniejsza grupa. 
Trudno stwierdzić, że „Kronika wsi Lekówiec” będzie bestsellerem na księgarskim rynku. Jednak jej znaczenie dla lokalnej społeczności jest naprawdę ogromne. Nie dość, że dla mieszkańców wioski stała się niezwykłą pamiątką, którą obowiązkowo trzeba posiadać w domu, to pozwoliła im wrócić do swojej własnej historii i wspomnień. Mają szczęście, że w ich wsi znalazł się taki pasjonat, jak Lech Perzanowski, który sprawił, że Lekówiec wszedł na zawsze do annałów historii.
Wielkie słowa uznania skierować należy również do władz Gminy Regimin, a szczególnie do Wójta Lecha Zduńczyka. Gwoli ścisłości wspomnieć należy, że historyka z wykształcenia. To naprawdę godne podkreślenia, że w Regiminie myślą nie tylko o budowie nowych dróg, remontach szkół czy strażackich strażnic. „Kronika wsi Lekówiec” to już druga książka wydana staraniem władz Regimina traktująca o historii tej pięknej gminy. Należy tylko mieć nadzieję, że nie ostatnia.Bo przecież nie tylko krajobrazy są w tej gminie piękne, ale i jej przeszłość pełna jest ciekawych wydarzeń i związana z losami niezwykłych ludzi. Dobrze, że w Regiminie pamiętają o starym powiedzeniu „Nie samym chlebem człowiek zyje”.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2008 13:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 5580
19 września 2008 13:07 Przemysław Bugdal - Dodanie zdjęcia.
19 września 2008 13:06 Przemysław Bugdal - Utworzenie dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl