Urząd Gminy w Regiminie

Aktualności zobacz archiwum »

Sprawozdanie z akcji „Zachowaj Trzeźwy umysł” przeprowadzonej w Gminnym Zespole Szkół w Regiminie oraz w Szkole Podstawowej w Szulmierzu

Certyfikat

Sprawozdanie z akcji „Zachowaj Trzeźwy umysł” przeprowadzonej w Gminnym Zespole Szkół w Regiminie oraz w Szkole Podstawowej w Szulmierzu

Akcja „Zachowaj Trzeźwy Umysł” trwała w Gminnym Zespole Szkół od 26 kwietnia do 20 czerwca 2008 roku. Przystąpili do niej uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum . Pierwszym etapem działań było stworzenie programu, który promowałby profilaktykę uzależnień oraz zdrowy tryb życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Nadrzędnym celem programu było upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych.
Za realizację programu odpowiedzialne zostały: M. Wyjadłowska, S. Bieńkowska ( w gimnazjum), M. Grzybowska, I. Dobrzeniecka, J.Drozd ( w szkole podstawowej). Duży wkład w realizację programu włożyła p. A. Podsiedzik – nauczycielka wychowania fizycznego ze szkoły podstawowej, która przygotowała konkurencje sportowe w czasie Festynu Rodzinnego. 
Koordynatorzy przedsięwzięcia chcieli pokazać wychowankom GZS w Regiminie, jakie ryzyko ponosi człowiek, który sięga po alkohol, papierosy, narkotyki.
Uczniowie przystąpili do konkursów kampanii: konkursu olimpijskiego
,,Citius, Altius, Fortius”, konkursu plastycznego ,,Zdobywamy Mount Everest” oraz szkolnego konkursu multimedialnego „Przyczyny oraz skutki spożywania alkoholu”. Natomiast w czasie Festynu Rodzinnego – 1 czerwca, uczniowie wraz z rodzicami mogli wziąć udział w ciekawych konkurencjach sportowych oraz zabawie tanecznej.
Nagrody w konkursach zostały ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Regiminie.
W ramach zajęć świetlicowych i bibliotecznych uczniowie obejrzeli filmy edukacyjne „Alkohol drogą do nikąd”, przekazali rodzicom i kierowcom ulotki informacyjne.
Kolejnym zaplanowanym działaniem związanym z realizacja programu „ZTU” była inscenizacja „Sąd nad alkoholem”, którą przygotowali uczniowie klasy VI szkoły podst. i I gimnazjum.
Uczniowie klasy III b mieli okazję na lekcji języka polskiego wziąć udział w klasowej debacie – „Dlaczego alkohol szkodzi?”. Lekcja ta miała nie tylko walory profilaktyczne, ale kształtowała również u uczniów umiejętność redagowania przemówień, wyrażania własnej opinii i jej obrony.
Dwóch uczniów z naszej szkoły zostało wytypowanych do konkursu dla gimnazjalistów, gdzie nagrodą było stypendium w wysokości 1000 PLN pod hasłem ,,Szukamy młodych mistrzów”.
Uczniowie, którzy otrzymali nagrody w konkursach przeprowadzonych w w ramach kampanii: 
- w konkursie ,,Szybciej, wyżej, mocniej” nagrodę otrzymał Adam Szefler-gra karciana „Fair Play”
- w konkursie ,,Zdobywamy Mount Everest” nagrodę otrzymała Karolina Pniewska i Anna Sarnowska- gra planszowa ,,Zdobywamy Mount Everest”.

W roku szkolnym 2007/2008 Szkoła Podstawowa w Szulmierzu po raz kolejny przystąpiła do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W akcji uczestniczyli wszyscy uczniowie klas I-VI. Szkolnym koordynatorem była Joanna Rosołowska. 
W maju w klasach podczas lekcji wychowawczych odbyły się zajęcia, których celem było odkrycie mocnych stron każdego dziecka. Uczniowie wspólnie z wychowawcami omawiali umiejętności i predyspozycje poszczególnych uczniów, które decydują o ich wyjątkowości. Podczas tych lekcji dzieci otrzymały ulotki profilaktyczno – edukacyjne „W poszukiwaniu kwiatu paproci”.
W ramach akcji (maj’2008) wśród uczniów klasy V przeprowadzono ankietę dotyczącą znajomości problemu uzależnień a także zachowań asertywnych. Uczniowie wypełnili kwestionariuszy za zgodą rodziców.
Wszystkie dzieci zachęcano do udziału w konkursie plastycznym (czerwiec’2008) „W poszukiwaniu kwiatu paproci” i konkursie olimpijskim „Szybciej, wyżej, mocniej”. 
W ramach kampanii uczniowie wzięli udział w zorganizowanym Szkolnym Dniu Sportu. Przygotowano wiele zawodów i gier sportowych. Wykorzystanie swoich mocnych stron do podnoszenia sprawności fizycznej i prowadzenia zdrowego trybu życia - to ważny cel akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Uczniowie, którzy otrzymali nagrody w konkursach przeprowadzonych w w ramach kampanii: 
- Klaudia Muszyńska – otrzymała nagrodę grę planszową „W poszukiwaniu kwiatu paproci” w konkursie plastycznym,
 - Łukasz Płoski otrzymał nagrodę grę karcianą „Fair Play” w konkursie ulotkowym.

Koordynatorzy programu uważają, że kampania odniosła pozytywny skutek i na pewno przystąpią do innych akcji propagujących prozdrowotne zachowania.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 września 2008 12:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 7240
17 września 2008 12:43 Przemysław Bugdal - Dodanie zdjęcia.
17 września 2008 12:42 Przemysław Bugdal - Utworzenie dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl