Urząd Gminy w Regiminie

Aktualności zobacz archiwum »

Strażackie święto w Jarlutach Dużych

Strażackie święto w Jarlutach Dużych

Jarluty Duże, niewielka miejscowość w gminie Regimin, 30 sierpnia obchodziła swoją wielką uroczystość. Powodem jej zorganizowania była 75 rocznica utworzenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Obchody stały się okazją do wręczenia strażakom z Jarlut sztandaru, który ufundował dla nich Wójt Gminy Regimin Lech Zduńczyk. Wśród gości, jacy swoją obecnością uświetnili obchody tej rocznicy znalazł się m.in. Aleksander Sopliński, Poseł na Sejm RP, Sławomir Morawski – Starosta Ciechanowski i jednocześnie Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP, Grzegorz Wróblewski – Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Jerzy Pełka – członek Zarządu Głównego ZOSP RP, bryg. Arkadiusz Muszyński – Komendant Powiatowe PSP w Ciechanowie. Licznie reprezentowani byli członkowie Rady Gminy w Regiminie na czele z Przewodniczącym Rady Tomaszem Zabiegałowskim, sołtysi, delegacje wszystkich jednostek OSP z terenu gminy i mieszkańcy pobliskich miejscowości.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta, którą w pięknym parafialnym kościele w Zeńboku odprawił miejscowy proboszcz ks. Andrzej Chmielewski. Kolejne punkty obchodów przebiegały na placu przy strażnicy OSP w Jarlutach Dużych. Poświęcony przez zeńbockiego proboszcza sztandar wręczyli strażakom z Jarlut dh Jerzy Pełka i Sławomir Morawski. Decyzją Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP sztandar został także odznaczony Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Był to wyraz szacunku i uznania dla strażaków z Jarlut Dużych, którzy przez 75 lat istnienia swojej jednostki, nie bacząc na porę i niebezpieczeństwo, ratowali życie i mienie ludzi. Ks. Andrzej Chmielewski poświęcił także przebudowany samochód pożarniczo-gaśniczy przeznaczony dla jednostki OSP Zeńbok. Fundusz e na ten cel wyasygnowane zostały z budżetu gminy Regimin. Kluczyki do pojazdu przekazał kierowcy dh Waldemarowi Paprockiemu Wójt Lech Zduńczyk.
Niezwykle miłym i wzruszającym, elementem uroczystości było wręczenie odznaczeń i wyróżnień zasłużonym strażakom ochotnikom z terenu całej gminy. Wśród uhonorowanych znaleźli się szczególnie gorąco witani przez zebranych strażacy weterani – Wacław Grochowski z Zeńboka, który decyzją Zarządu Głównego ZOSP RP otrzymał jedno z najwyższych strażackich odznaczeń: Medal Honorowy im. B. Chomicza oraz Franciszek Anuszewski odznaczony Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Specjalne honorowe podziękowania za wieloletnią służbę odebrali z rąk Wójta Gminy także Kazimierz Andrzejewski, Achilles Kowalski i Ryszard Florysiak. Z rąk Sławomira Morawskiego, Jerzego Pełki i Arkadiusz Muszyńskiego odznaczenia odebrali także czynni strażacy ochotnicy. Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał dh Krzysztof Sowiński. Srebrnymi medalami odznaczono druhów Wiesława Radkowskiego, Andrzeja Grzelczyka i Waldemara Florysiaka, zaś Brązowymi medalami – druhów Zbigniewa Owczarczyka, Tadeusza Domijana, Krzysztofa Konieckiego i Andrzeja Smolińskiego. Odznaki „Wzorowy Strażak” przyznane zostały Markowi Chodkowskiemu, Pawłowi Śmigielskiemu, Jackowi Grzybowskiemu i Jackowi Fabisiakowi. Specjalne listy gratulacyjne na ręce strażaków z Jarlut Dużych przesłali: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP oraz Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki. Gratulacji i słów uznania nie zabrakło w wystąpieniach zaproszonych gości, którzy podkreślali rolę, jaką jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, szczególnie w tak niewielkich miejscowościach jak Jarluty, odgrywają w życiu społecznym i kulturalnym lokalnych społeczności. 
W przemówieniu Wójta Gminy znalazło się także miejsce na wspomnienia o dh Edmundzie Gawareckim, który przez dziesięciolecia związany był z Jarlutami i Zeńbokiem. Ten zasłużony i ceniony działacz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w 2008 roku spoczął na cmentarzu parafialnym w Zeńboku. Na jego grobie delegacja strażaków z obu strażackich jednostek złożyła wiązankę kwiatów.
Rocznicowe obchody w Jarlutach Dużych, chociaż przebiegały zgodnie z ustalonym oficjalnym i uroczystym porządkiem, nacechowane były miłą, wręcz familijną atmosferą. Świadczą o tym chociażby wpisy, jakich do pamiątkowej Kroniki jednostki dokonali uczestnicy tego strażackiego święta. 
Po zakończeniu oficjalnej części obchodów, przeznaczonej „dla ducha”, uczestnicy uroczystości spotkali się w budynku strażnicy OSP na poczęstunku przygotowanym przez gospodynie z Jarlut. Tu, przy niezwykle smacznie przygotowanych posiłkach, rozmowom, wspomnieniom i dyskusjom nie było końca. Nie zabrakło także muzyki, w rytmie której znakomicie bawili się tak strażacy, jak i przybyli na rocznicowe obchody goście.

Zdjęcia:

Strażackie święto w Jarlutach DużychStrażackie święto w Jarlutach DużychStrażackie święto w Jarlutach DużychStrażackie święto w Jarlutach DużychStrażackie święto w Jarlutach Dużych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 września 2008 10:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 6510
03 września 2008 10:54 Przemysław Bugdal - Dodanie zdjęcia.
03 września 2008 10:52 Przemysław Bugdal - Dodanie zdjęcia.
03 września 2008 10:51 Przemysław Bugdal - Dodanie zdjęcia.
Realizacja: IDcom.pl