Komunikaty

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Warszawa, 17.02.2010 r.

 

WOJEWODA MAZOWIECKI

   PI. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

 

     WIŚ.II.EA.7047-K/438/09

 

OBWIESZCZENIE

 

Niniejszym, na podstawie art. 9q ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., nr 16, poz. 94 z późn. zm.), informujemy, że na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych reprezentowanych przez Zarząd w osobach p. Marka Pawlika i p. Pawła Dziwisza została wydana w dniu 17 lutego 2010 roku decyzja Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji:

Budowa na linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia skrzyżowania dwupoziomowego – wiaduktu drogowego w km 108,445, wraz z przebudową tej linii kolejowej od km 106,600 do km 109,178 w związku z jej planowaną rozbudową i przebudową (modernizacją), na terenie gminy Regimin na działkach ewidencyjnych:

GMINA REGIMIN, POWIAT CIECHANOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Lp

Dotychczasowy właściciel

użytkownik wieczysty, władający lub zarząd trwały

Nr działki przed

podziałem (powierzchnia ha)

Nr działki projektowanej przeznaczonej pod inwestycje (powierzchnia ha)

Nr działki pozostającej (powierzchnia ha)

OBRĘB 16, PNIEWO CZERUCHY

1

Gmina Regimin

 

79/1 (1,0319)

79/3 (0,0101)

79/4 (1,0218)

2

Katarzyna Łaniewska

 

141 (1,5900)

141/1 (0,5110)

141/2 (1,0790)

3

Gmina Regimin

 

148 (0,3542)

148/1 (0,1591)

148/2 (0,1951)

4

małż. Wiesław Jan Kinicki i Barbara Kinicka

 

149 (5,7349)

149/1 (0,0399), 149/2 (0,1030)

149/3 (5,5920)

5

Gmina Regimin

 

152 (0,2798)

152/1 (0,0060)

152/2 (0,2738)

6

Skarb Państwa (droga gminna)

 

153 (0,3566)

153/1 (0,0639)

153/2 (0,2927)

7

Franciszek Henryk Rzeczkowski

 

154 (4,1329)

154/1 (0,0433)

154/2 (4,0896)

8

Piotr Pakuła

 

155 (4,8465)

155/1 (0,0296)

155/2 (4,8169)

9

małż. Tomasz Muziński i Wioletta Muzińska

 

162 (1,0556)

162/1 (0,2657)

162/2 (0,7899)

10

Skarb Państwa

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych

140 (11.0908)

teren zamknięty

teren zamknięty

OBRĘB 17, PNIEWO WIELKIE

11

Gmina Regimin

 

32/2 (0,7285)

32/3 (0,1032)

32/4 (0,6253)

12

Gmina Regimin

 

34 (0,7532)

34/1 (0,1153),

34/4 (0,1170),

34/6 (0,0209)

34/2 (0,2159),

34/3 (0,1259),

34/5 (0,1134),

34/7 (0,0448)

13

Piotr Jan Wiechowski

 

39 (4,6296)

39/1 (0,0523)

39/2 (4,5773)

14

Piotr Jan Wiechowski

 

30 (22,8236)

30/1 (0,0043)

30/2 (22,8193)

15

Piotr Jan Wiechowski

 

45 (3,2567)

45/1 (0,0795)

45/2 (3,1772)

16

Piotr Jan Wiechowski

 

53 (1,1577)

53/1 (0,1474)

53/2 (1,0103)

17

małż. Henryk Morawski i Małgorzata Grażyna Dudkiewicz-Morawska

 

31/1 (4,9983)

31/4 (0,0297)

31/5 (4,9686)

18

małż. Henryk Morawski i Małgorzata Grażyna Dudkiewicz-Morawska

 

31/2 (0,1429)

31/6 (0,0022)

31/7 (0,1407)

19

Roman Piotrowski

 

31/3 (5,9034)

31/8 (0,1976)

31/9 (5,7058)

20

Sławomir Naguszewski

 

42 (5,9384)

42/1 (0,3810)

42/2 (5,5574)

21

Sławomir Naguszewski

 

118 (12,7149)

118/1 (0,1615)

118/2 (12,5534)

22

Roman Piotrowski udz. 3/8 cz., Waldemar Sławomir Piotrowski udz. 5/8 cz.

 

43 (0,4856)

43/1 (0,1050)

43/2 (0,3806)

23

Roman Piotrowski udz. 3/8 cz., Waldemar Sławomir

 

56 (3,5496)

56/1 (0,4405)

56/2 (3,1091)

 

Piotrowski udz. 5/8 cz.

 

 

 

 

24

Andrzej Marian Grabiński

 

44 (0,9465)

44/1 (0,1455)

44/2 (0,8010)

25

mał. Marek Chmieliński i Agnieszka Chmielińska

 

48 (4,6568)

48/1 (0,1250)

48/2 (4,5318)

26

małż. Grzegorz Pniewski i Danuta Pniewska

 

49 (1,6486)

49/1 (0,0661),

49/2 (0,0031)

49/3 (1,5794)

27

Rafał Bakierzyński

 

50 (0,7817)

50/1 (0,0385)

50/2 (0,7432)

28

Teresa Sokołowska

Eugeniusz Skowyrski

51 (0,9844)

51/1 (0,0898)

51/2 (0,8946)

29

Włodzimierz Ćwikliński

 

52 (1,1823)

52/1 (0,1555)

52/2 (1,0268)

30

małż.

Jerzy Franciszek Skoneczny i Grażyna Skoneczna

 

54 (1,1485)

54/1 (0,1534)

54/2 (0,9951)

31

Leszek Paczkowski

 

55 (1,3629)

55/1 (0,1988)

55/2 (1,1641)

32

Skarb Państwa

Przedsiębiorstwo Państwowe „Polskie Koleje Państwowe" w Warszawie

33 (8.7054)

teren zamknięty

teren zamknięty

w zakresie:

·        budowy wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej, w km 108.445 linii kolejowej E-65,

·        budowy i przebudowy układu drogowego związanego funkcjonalnie z budowanym wiaduktem,

·        przebudowy i rozbudowy nawierzchni kolejowej i podtorza wraz z odwodnieniem,

·        budowę i przebudowę przepustów kolejowych i drogowych na odcinku od km 106,594 do km 108,992 linii kolejowej E-65,

·        budowy i przebudowy sieci teletechnicznych, energetycznych i sterowania ruchem kolejowym,

·        przebudowy i rozbudowy istniejących sieci podziemnego uzbrojenia terenu w zakresie niezbędnym do usunięcia kolizji z projektowaną infrastrukturą techniczną,

·        rozbiórki istniejących przejazdów w km 106.921 i km 108.441 linii kolejowej E-65 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną,

·        zagospodarowania istniejącej zieleni i wykonania nowych elementów zieleni niskiej.

Zgodnie z przepisem art. 9q ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r., nr 16, poz. 94, z późn. zm.), który mówi, że „w zawiadomieniu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zamieszcza się informację o miejscu, w którym strony mogą się zapoznać z treścią decyzji" oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania" informujemy, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, PI. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601 oraz w Urzędzie Gminy Regimin, Regimin 22, 06-461 Regimin.

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Infrastruktury, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 od dnia jej doręczenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy a dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98,  poz. 1071 z późn. zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lutego 2010 14:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 2589
25 lutego 2010 15:00 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika.
25 lutego 2010 14:59 (Przemysław Bugdal) - Utworzenie dokumentu.