Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s przebudowy drogi gminnej Jarluty Małe

 

Regimin,2010.03.05

Nr 7331/25/09/10

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN

 

 

 

Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./, że wszczęte w dniu 01.12.2009 r. na wniosek Gminy Regimin postępowanie w/s lokalizacji inwestycji celu publicznego – przebudowy drogi gminnej w m. Jarluty Małe – zostało zakończone decyzją Wójta Gminy Regimin z dnia 05.03.2010 r.

Jednocześnie zawiadamiam, wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Regiminie w godz. 8.00 – 16.00 / pokój nr 13/ w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

Rozdzielnik:

  1. Mieszkańcy wsi Jarluty Małe

  2. Tablica ogłoszeń oraz BIP Urzędu Gminy w Regiminie

  3. a/a

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2010 10:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Jaskólski
Ilość wyświetleń: 2234
05 marca 2010 10:20 (Waldemar Jaskólski) - Utworzenie dokumentu.