Komunikaty

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.13 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”

Informujemy o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania (LGD)

- Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania
„Ciuchcia Krasińskich”

 

wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania 4.13 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013,
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działań:

 

1.                  Małe projekty (limit dostępnych środków: 800 000 zł);

2.                  Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków: 1 914 000 zł);

3.                  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 600 000 zł);

4.                  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków: 350 000 zł);

 

1/   Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

 

od 10 marca 2010 r. do 08 kwietnia 2010 r.,

 

2/   Miejsce składania wniosków:
Biuro Fundacji Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich”, Rostkowo 38, 06-415 Czernice Borowe;

 

3/   Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym
w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1600;

`

4/   Wzory formularzy wniosków wraz z załącznikami oraz instrukcje wypełniania wniosków znajdują się na stronach internetowych:
Fundacji Partnerska Grupa Lokalnego Działania -
www.ciuchcia.org,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – www.mazovia.pl
oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl.

 

5/   Kryteria wyboru operacji w ramach działania ‘Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” określone i opisane zostały w Lokalnej Strategii Rozwoju” (Rozdz. 9) zamieszczonej na stronie internetowej www.ciuchcia.org,

 

6/   Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy znajdują się na stronie internetowej www.ciuchcia.org

 

7/   Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi być zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju PGLD „Ciuchcia Krasińskich”.

Zgodność dotyczy:

a. Celów ogólnych

b. Celów szczegółowych

c. Przedsięwzięć

Aby projekt mógł być rekomendowany musi przyczyniać się do osiągnięcia przynajmniej jednego celu ogólnego ( a ), jednego celu szczegółowego ( b ) oraz realizować przynajmniej jedno z przedsięwzięć ( c ).

Omówienie celów ogólnych, celów szczegółowych i przedsięwzięć znajduje się w Rozdziale 4 Lokalnej Strategii Rozwoju dostępnej na stronie www.ciuchcia.org

 

8/   Informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania – Fundacji Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich”, Rostkowo 38. Pytania należy kierować na adres email: fundacja@ciuchcia.org lub telefonicznie: 29 597 01 01 oraz bezpośrednio do koordynatorów gminnych świadczących bezpłatną pomoc doradczą w okresie naboru
w siedzibach Urzędów Gmin obszaru LGD.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 marca 2010 09:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 3528
09 marca 2010 09:36 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika.
09 marca 2010 09:36 (Przemysław Bugdal) - Utworzenie dokumentu.