Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

obwieszczenie Wójta Gminy Regiminw/s przebudowy drogi gminnej w m Kątki

 

Regimin,2010.04.26

Nr 7331/410

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN

 

 

 

Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./, że wszczęte w dniu 04.03.2010 r. na wniosek Gminy Regimin postępowanie w/s lokalizacji inwestycji celu publicznego – przebudowy drogi gminnej w m. Kątki – zostało zakończone decyzją Wójta Gminy Regimin z dnia 22.04.2010 r.

Jednocześnie zawiadamiam, wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Regiminie w godz. 8.00 – 16.00 / pokój nr 13/ w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

Rozdzielnik:

  1. Mieszkańcy wsi Kątki

  2. Tablica ogłoszeń oraz BIP Urzędu Gminy w Regiminie

  3. a/a

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 kwietnia 2010 10:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Jaskólski
Ilość wyświetleń: 2239
27 kwietnia 2010 10:59 Waldemar Jaskólski - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl