Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowania

 

Regimin, 2010.05.06

 

Nr 7624/2/10

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN

 

 

Na podstawie art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko r. / Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm/, zawiadamiam, że w dniu 06.05.2010 r. na wniosek SURAŻ-POL Zakład Przetwórstwa Mięsnego Paweł Surażyński została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach , dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku zakładu przetwórstwa mięsnego w m. Kątki. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy Regimin /pok. nr 13 godziny urzędowania 8.00 – 16.00/.Z przedmiotową sprawą można zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

 

Rozdzielnik:

1.Tablica ogłoszeń i BIP Urzędu Gminy Regimin

2. Do wiadomości mieszkańcy wsi Kątki

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2010 09:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Jaskólski
Ilość wyświetleń: 2288
11 maja 2010 09:14 Waldemar Jaskólski - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl