Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wszczęcia postęp. o lokalizacji ...

Regimin,2013.12.12  6733.3.2013

 OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY REGIMIN

               Zgodnie z  art. 61 § 4 i art. 10 ustawy z 14.06.1960r.  – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art. 53 ustawy z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j. Dz. U. z 2012r., poz .647/- informuję, że zostało wszczęte  z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie -  postępowanie  w sprawie o wydanie decyzji o lokalizację inwestycji celu publicznego – przebudowy  drogi powiatowej 1215W Grzybowo – Regimin – Szulmierz w m. Lekowo.

          Akta sprawy do wglądu znajdują się w Urzędzie Gminy w Regiminie / pok. nr 13/.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można zgłaszać do Wójta Gminy w Regiminie w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie Rozdzielnik:

  1. 1.     Tablica ogłoszeń oraz  BIP  Urzędu Gminy w Regiminie
  2. 2.     Mieszkańcy wsi Lekowo
  3. 3.     Inwestor

 

 

 

 

 

                                                  

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2013 14:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kowalska
Ilość wyświetleń: 784
12 grudnia 2013 14:25 Anna Kowalska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl