Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Regimin, 05.02.2020

6733.1.2020                                                                                    

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN

              Zgodnie z art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn.zm.) oraz art. 53 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t,j, Dz. U. z 2018r. poz. 1945) informuję, że zostało wszczęte postepowanie dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa masztu antenowego pod anteny radiokomunikacyjne na istniejącym budynku zlokalizowanym na działce o nr ew. 404/1 położonej we wsi  Szulmierz, gmina Regimin.

 

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Urzędzie Gminy w Regiminie /pok. nr 13/ w godzinach pracy Urzędu.

 

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można zgłaszać do Wójta Gminy w Regiminie w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. 

 

 Wójt Gminy Regimin

/-/ Mariola Kołakowska

 

Rozdzielnik:

  1. Tablica ogłoszeń  oraz BIP Urzędu Gminy w Regiminie
  2. Mieszkańcy wsi Szulmierz

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2020 10:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Rzeczkowska
Ilość wyświetleń: 95
06 lutego 2020 10:57 (Karolina Rzeczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)