Urząd Gminy w Regiminie

Przetargi zobacz archiwum »

ZAWIADONIENIE (OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁ. OKOŁO 550M. Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

REGIMIN, 2017-03-29

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 01/17. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁ. OKOŁO 550M. Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

 

ZADANIE 1: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁ. OKOŁO 550M. (ROBOTY DROGOWE)

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym    

    postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW SP. Z O.O.

UL. KOLEJOWA 28

05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

 

Cena brutto: 345 288,29 zł

uzasadnienie: najniższa cena i zaoferował 5 letnią gwarancję oraz kierownika budowy z minimum 12 letnim doświadczeniem zawodowym - ilość 100 pkt.

                        

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie

do dnia 2017-04-04.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta nr 3 – Z.U.H. „SEBUD” SEBASTAN PIĘTKA

                     UL. REUTTA 16 „B”

                     06-400 CIECHANÓW - ilość pkt. 51.93

 

Oferta nr 4 – MARZANNA ZOFIA KUCIŃSKA „BLIŹNIACZEK”

                      CICHAWY 6

                      06-440 GĄSOCIN - ilość pkt. 97.44

 

Oferta nr 6 – PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-INŻYNIERYJNYCH „PRDI” S.A.

                     UL. STEFANA ROWECKIEGO „GROTA” 8

                    06-500 MŁAWA - ilość pkt. 68.77

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w

    prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w

    prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

 

4. Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że

    podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  

    po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)     wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)     odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)     niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)     zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.).

 

 
 

 REGIMIN, 2017-03-29

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 01/17. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁ. OKOŁO 550M. Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

 

ZADANIE 2: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁ. OKOŁO 550M. (KANALIZACJA DESZCZOWA)

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym    

    postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 5 złożoną przez Wykonawcę:

 

KRUSZ-BET PLUS SP. Z O.O.

UNISZKI ZAWADZKIE 128

06-513 WIECZFNIA KOŚCIELNA

 

Cena brutto: 108 613,93 zł

uzasadnienie: najniższa cena i zaoferował 5 letnią gwarancję oraz kierownika budowy z minimum 12 letnim doświadczeniem zawodowym - ilość 100 pkt.

                        

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie

do dnia 2017-04-04.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta nr 2 – ZAKŁAD INSTALACJI SIECI GAZOWYCH WOD.-KAN. ENERGETYCZNYCH, HANDLU I USŁUG
                     M.M. MŁYŃSCY SPÓŁKA JAWNA

                     UL. ŚMIECIŃSKA 8

                     06-400 CIECHANÓW - ilość pkt. 80.72

 

Oferta nr 6 – PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-INŻYNIERYJNYCH „PRDI” S.A.

                     UL. STEFANA ROWECKIEGO „GROTA” 8

                    06-500 MŁAWA - ilość pkt. 79.86

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w

    prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w

    prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

 

4. Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że

    podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  

    po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)     wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)     odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)     niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)     zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.).

 

 

 

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 29.03.2017
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: KRZYSZTOF ZWIERZCHOWSKI
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 marca 2017 15:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zwierzchowski
Ilość wyświetleń: 299
29 marca 2017 15:24 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl