Urząd Gminy w Regiminie

Budżet (2013) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Zarządzenie Nr 75/13 Wójta Gminy Regimin Z dnia 19 listopada 2013 r.

Budżet

W sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Regimin na 2013 rok Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 247 ust.l, art. 257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 75/13 Wójta Gminy Regimin Z dnia 19 listopada 2013 r. »

Zarządzenie Nr 74/13 Wójta Gminy Regimin z dnia 14 listopada 2013 roku

Budżet

roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 238 ust.l i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r....

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 74/13 Wójta Gminy Regimin z dnia 14 listopada 2013 roku »

Zarządzenie Nr 73/13 Wójta Gminy Regimin z dnia 14 listopada 2013 roku

Budżet

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok. Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Regimin zarządza, co następuje: §1 1....

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 73/13 Wójta Gminy Regimin z dnia 14 listopada 2013 roku »

Uchwała Nr XXXV/194/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 4 listopada 2013r.

Budżet

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Regimin na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235,...

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXV/194/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 4 listopada 2013r. »

Uchwała Nr. XXXV/193/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 4 listopada 2013r.

Budżet

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin. Na podstawie art. 231 ust. i i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885), w związku z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o...

czytaj więcej o Uchwała Nr. XXXV/193/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 4 listopada 2013r. »

Zarządzenie Nr 72/13 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 października 2013 r.

Budżet

w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy w Regiminie na 2013 rok Na podstawie art. 249 ust. 1, 3 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885)) oraz Zarządzeń Wójta Gminy Regimin Nr 67/13...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 72/13 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 października 2013 r. »

Zarządzenie Nr 71/13 Wójta Gminy Regimin Z dnia 29 października 2013 r.

Budżet

W sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Regimin na 2013 rok Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 247 ust.l, art. 257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 71/13 Wójta Gminy Regimin Z dnia 29 października 2013 r. »

Zarządzenie Nr 70/13 Wójta Gminy Regimin z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany

Budżet

Uchwały budżetowej gminy Regimin na 2013 rok Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 247 ust.l, art. 257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 70/13 Wójta Gminy Regimin z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany »

ZARZĄDZENIE Nr 69/13 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 października 2013 roku

Budżet

W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Nazwa zadania: Przebudowa...

czytaj więcej o ZARZĄDZENIE Nr 69/13 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 października 2013 roku »

ZARZĄDZENIE Nr 68/13 Wójta Gminy Regimin z dnia 14 października 2013 roku

Budżet

W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Nazwa zadania: Budowa...

czytaj więcej o ZARZĄDZENIE Nr 68/13 Wójta Gminy Regimin z dnia 14 października 2013 roku »

Realizacja: IDcom.pl