Budżet - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 5/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 22 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 5/2009 Wójta Gminy w Regiminie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 r. Na podstawie art. 186 ust.1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104) – Wójt Gminy Regimin zarządza co następuje: §1 1. Ustala...

Uchwała nr XXVII/135/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 19 stycznia 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXVII/135/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych...

Zarządzenie Nr 82/08 Wójta Gminy Regimin z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 82/2008 Wójta Gminy Regimin z dnia 30.12.2008 r. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 r. Na podstawie art. 186 ust.1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104) – Wójt Gminy Regimin zarządza co następuje: §1 1. Ustala...

Zarządzenie Nr 80/08 Wójta Gminy Regimin z dnia 21 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 80/2008 Wójta Gminy w Regiminie z dnia 21.12.2008 r. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 r. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104) – Wójt Gminy Regimin zarządza co następuje: §1 1. Ustala...

Zarządzenie Nr 78/08 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 78/2008 Wójta Gminy Regimin z dnia 15.12.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 188 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz....

Zarządzenie Nr 76/08 Wójta Gminy Regimin z dnia 8 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 76/2008 Wójta Gminy Regimin z dnia 08.12.2008 r. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 r. Na podstawie art. 186 ust.1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104) – Wójt Gminy Regimin zarządza co następuje: §1 1. Ustala...

Zarządzenie Nr 74/08 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 listopada 2008 roku

Zarządzenie Nr 74/2008 Wójta Gminy Regimin z dnia 27.11.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 188 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz....

Uchwała nr XXIV/116/08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 18 listopada 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/116/08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych...

Zarządzenie Nr 73/08 Wójta Gminy Regimin z dnia 19 listopada 2008 roku

Zarządzenie Nr 73/2008 Wójta Gminy Regimin z dnia 19.11.2008 r. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 r. Na podstawie art. 186 ust.1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104) – Wójt Gminy Regimin zarządza co następuje: §1 1. Ustala...

Zarządzenie Nr 72/08 Wójta Gminy Regimin z dnia 14 listopada 2008 roku

Zarządzenie Nr 72/2008 Wójta Gminy Regimin z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2009 rok. Na podstawie art. 179, 180 i 181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,...