Protokoły z sesji (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół Nr XXXIII/13 Z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 29.08.2013 r. pod przewodnictwem przewodniczącej Rady Gminy Pani Ewy Pielech

Stan osobowy Rady…………………………15 radnych Obecnych wg załączonej listy obecności…...12 radnych &nb

Protokół Nr XXXII/13 Z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 19.06.2013 r. pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Pani Barbary Drewicz.

Stan osobowy Rady…………………………15 radnych Obecnych wg załączonej listy obecności…...13 radnych &nb

Protokół Nr XXXI/13 Z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 13.06.2013 r. pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Pani Ewy Pielech.

Stan osobowy Rady…………………………………………15 radnych Obecnych wg. zał. listy obecności………………………….13 radnych / radny K Suwiński

Protokół Nr XXX/13 Z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 25.04.2013 r. po przewodnictwem Przewodniczącej Rady – Pani Ewy Pielech.

Stan osobowy rady………………………………………..15 osób Obecnych wg. zał. listy obecności………………………..15osób /radny K Poznański obecny &nbs ...

Protokół Nr XXIX Z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 28.03.2013 r. pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Pani Ewy Pielech.

Protokół Nr XXIX Z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 28.03.2013 r. pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Pani Ewy Pielech. Stan osobowy Rady……………………………

Protokół Nr XXVIII/13 Z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 19.03.2013 r. pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Pani Ewy Pielech

Stan osobowy Rady ……………………………………………. 15 osób Obecnych wg zał. listy obecności……………………………… 12 osób Spoza rady w sesji uczestniczyli: 1.Wójt...

Protokół Nr XXVII/13 Z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 12.02.2013 r. pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Pani Ewy Pielech

Stan osobowy Rady…………………………………………………15 osób Obecnych wg zał. listy obecności…………………………………..15 osób Spoza Rady...

Protokół Nr XXVI/12 Z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 28.12.2012 r. pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Pani Ewy Pielech.

Stan osobowy Rady………………………………………..15 osób Obecnych wg. zał. listy obecności…………………………14 osób / Radna E Zakrzewska &nb

Protokół Nr XXV/12 Z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 21.12.2012 r. pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Pani Ewy Pielech.

Stan osobowy rady………………………………………..15 osób Obecnych wg. zał. listy obecności………………………..15 osób

Protokół Nr XXIV/12 z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 26.11.2012 r. pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady – Pani Ewy Pielech.

Stan osobowy rady……………………15 osób Obecnych wg zał. listy obecności…...14 osób /nieobecny radny K. Sowiński/ Spoza Rady w sesji uczestniczyli: 1.Wójt Gminy………………………………………………...