Nabór pracowników (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

Szkoła Podstawowa w Zeńboku Stanowisko pracy- referent ds. finansowych Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowani zostali następujący kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze: Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania 1. Małgorzata Goryszewska...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko referenta ds. finansowych w Szkole Podstawowej w Szulmierzu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Goryszewska , zamieszkała- Przybyszewo. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka wyłoniona do zatrudnienia spełnia wymagania formalno- prawne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej w Zeńboku

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Daszczyńska , zamieszkała- Pniewo- Czeruchy. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka wyłoniona do zatrudnienia spełnia wymagania formalno- prawne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą...

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

Szkoła Podstawowa w Szulmierzu Stanowisko pracy- referent ds. finansowych Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowani zostali następujący kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze: Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania 1. Małgorzata...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej w Szulmierzu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Daszczyńska , zamieszkała- Pniewo- Czeruchy. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka wyłoniona do zatrudnienia spełnia wymagania formalno- prawne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością...

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE Szkoła Podstawowa w Szulmierzu

Stanowisko pracy- główny księgowy Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowani zostali następujący kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze: Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania 1. Anna Daszczyńska Pniewo- Czeruchy S...

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZEŃBOKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA ds. FINANSOWYCH

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZEŃBOKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA ds. FINANSOWYCH Liczba etatów : 1/4 Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa w Zeńboku Główne obowiązki : prowadzenie ewidencji wyn

Wójt Gminy Regimin ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Zeńboku

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiada

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZULMIERZU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA ds. FINANSOWYCH

Liczba etatów : 1/4 Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa w Szulmierzu Główne obowiązki : prowadzenie ewidencji wynagrodzeń, sporządzanie list płac wraz z naliczaniem podatku i składek na ubezpieczenie społeczne, kontrola rachunkowa dokumentów księgowych, współudział przy sporządzaniu planu finansowo-...

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZEŃBOKU OGŁASZA III NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Liczba etatów : 1/4 Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa w Zeńboku Główne obowiązki : prowadzenie rachunkowości szkoły wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Wykształc...