Nabór pracowników (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regiminie - II Nabór

Regimin, dnia 21 grudnia 2009 roku. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko pracy – Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regiminie. Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego

II nabór na wolne stanowisko pracy w GOPS w Regiminie - Główny Księgowy

Regimin, dnia 8.12.2009 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie ogłasza II nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 1. Nazwa i adres zakładu - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie, 06-461 Regimin 2. Określenie stanowiska urzędniczego - Główny Księgowy – wymiar...

Nabór na wolne stanowisko pracy w GOPS w Regiminie - Główny Księgowy

Regimin, dnia 26.11.2009 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie ogłasza I nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 1. Nazwa i adres zakładu - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie, 06-461 Regimin 2. Określenie stanowiska urzędniczego - Główny Księgowy – wymiar...

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych, inwestycji i środków UE w Urzędzie Gminy w Regiminie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Urząd Gminy w Regiminie Specjalista ds. zamówień publicznych, inwestycji i środków UE ........................................................................................... (Nazwa stanowiska pracy) Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Krzysztof...

Informacja o wynikach II naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regiminie

Regimin, dnia 13.01.2009 r. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regiminie Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Krystyna Rutkiewicz, zam. Ciechanów Uzasadnienie dokonanego wyboru: Spełnia w

Nabór na wolne stanowisko pracy - specjalista ds. zamówień publicznych, inwestycji i środków UE

Regimin, dnia 12 stycznia 2009 roku. WÓJT GMINY REGIMIN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY w Urzędzie Gminy w Regiminie NAZWA STANOWISKA – SPECJALISTA ds. zamówień publicznych, inwestycji i środków UE Wymiar etatu: 1 Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 K. P.) WYMAGANIA NIEZBĘDNE: - wykształcenie...

Informacja o wynikach II naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Regiminie

Regimin, dnia 7 stycznia 2009 roku. Informacja o wynikach II naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Regiminie Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Żaneta Parypińska, zam. Targonie. Uzasadnienie dokonanego wyboru

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regiminie - II Nabór

Regimin, dnia 5 stycznia 2009 roku. Gminna Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko pracy – Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regiminie. Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stano

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Główny Księgowy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Regiminie - II Nabór

Regimin, dnia 5 stycznia 2009 roku. Gminna Biblioteka Publiczna w Regiminie LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko pracy – Główny Księgowy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Regiminie. Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pra