Urząd Gminy w Regiminie

Konkurs Ofert zobacz archiwum »

KONSULTACJE PROJEKTU WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY REGIMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY REGIMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2016-2020.

 

Działając na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr V/29/2011  Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 stycznia 2011r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Regimin przedkłada do konsultacji projekt ,, WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY REGIMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2016-2020”


Konsultacje rozpoczynają się w dniu 28.10 2015r. i zostaną zakończone w dniu 06.11.2015r.


Opinie i uwagi należy przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy w Regiminie, drogą elektroniczną na adres: regimin@bazagmin.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Regiminie we wskazanym powyżej terminie.


Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej urzędu.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 października 2015 12:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 480
27 października 2015 12:31 Elżbieta Kopacz - Dodanie załącznika [program_wspolpracy_z_organizacjami_pozarzadowymi.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 października 2015 12:08 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 października 2015 12:07 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl