Urząd Gminy w Regiminie

Konkurs Ofert zobacz archiwum »

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY REGIMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

w sprawie projektu „Wieloletniego programu współpracy Gminy Regimin z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020.

 

            W związku z art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn.zm.)w dniu 28.10.2015r. ogłoszone zostało przeprowadzenie konsultacji społecznych  w sprawie projektu „Wieloletniego programu współpracy Gminy Regimin z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020”.


Konsultacje trwały od 28.10.2015r. do 06.11.2015r. i zostały przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr V/29/2011 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


W wyniku przebiegu konsultacji organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn.zm.)nie wniosły uwag i wniosków co do przedmiotu konsultacji.

Wyniki konsultacji przedstawione zostaną Radzie Gminy w Regiminie oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy w Regiminie.

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. informatyki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 listopada 2015 13:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 707
09 listopada 2015 13:21 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 listopada 2015 13:20 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl