Urząd Gminy w Regiminie

Konkurs Ofert zobacz archiwum »

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU MASOWEGO MŁODZIEŻY         Wójt Gminy Regimin Zarządzeniem nr 4/17 z dnia 4 lutego 2016 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolicy w 2017 roku.


W związku z wyborem oferty MUKS „Czarni" Regimin, zawarta zostanie umowę na realizację zadania publicznego stanowiącego zadanie własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolic w 2017r.


Udzielona zostanie dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku w następującej wysokości:

 

  MUKS „Czarni" Regimin - 69 880 zł

(słownie: sześćdziesiąt dziewięć osiemset osiemdziesiąt zł)

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. informatyki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 stycznia 2017 12:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 521
31 stycznia 2017 12:46 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2017 12:43 Elżbieta Kopacz - Dodanie zdjęcia [ngo_m.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2017 12:43 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl