Urząd Gminy w Regiminie

Wybory Parlamentarne 2015 zobacz archiwum »

Powołano Komisje Obwodowe do Wyborów Parlamentarnych 2015

Zarządzenie Nr 66/15 Wójta Gminy Regimin z dnia 5 października 2015r.


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r, - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 30 poz. 345 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§1

Powołuje obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku w następujących składach osobowych:


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Regiminie

 1. Katarzyna Jaskulska, Radomka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
 2. Paweł Nawotka, Klice, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
 3. Dawid Jurczak, Lekowo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy KORWiN
 4. Anita Przewodowska, Kliczki, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
 5. Agnieszka Bąkowska, Lekowo, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 6. Halina Joanna Sobczak, Lekowo, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15"
 7. Marta Korycińska, Jarluty Małe, uzupełnienie składu komisji
 8. Wioleta Gąsiorowska, Grzybowo, uzupełnienie składu komisji
 9. Katarzyna Pijanowska-Winiarek, Pawłówko, osoba wskazana przez Wójta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Zeńboku

 1. Anna Zofia Kucińska, Pniewo - Czeruchy, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
 2. Małgorzata Frączkowska, Klice, zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona        Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
 3. Katarzyna Gołębiewska, Regimin, zgłoszona przez Komitet Wyborczy KORWiN
 4. Krystian Miłek, Pniewo-Czeruchy, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
 5. Małgorzata Chrzustek, Regimin, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 6. Wioletta Zadrożna, Regimin, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15"
 7. Joanna Barbara Olszewska, Regimin, osoba wskazana przez Wójta

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w Pniewie Czeruchach

 1. Joanna Olszewska, Zeńbok, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
 2. Wioletta Barbara Wiszowata, Pniewo - Czeruchy, zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
 3. Agnieszka Smolińska, Lekowo, zgłoszona przez Komitet Wyborczy KORWIN
 4. Katarzyna Wiszowata, Pniewo - Czeruchy, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
 5. Piotr Szadkowski, Pniewo - Czeruchy zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 6. Jolanta Stępkowska, Grzybowo, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15"
 7. Małgorzata Lachowicz, Regimin, osoba wskazana przez Wójta


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w Szulmierzu

 1. Danuta Wiktorowicz, Szulmierz, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
 2. Marek Jurczak, Lekowo, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
 3. Tomasz Jurczak, Lekowo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy KORWiN
 4. Bogumiła Tańska, Regimin, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
 5. Monika Bienias, Kątki, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 6. Karolina Michalina Dąbrowska, Lekowo, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15"
 7. Krystyna Golubińska, Pawłowo, osoba wskazana przez Wójta

§2

Składy osobowe komisji podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz Umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. informatyki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2015 15:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 877
06 października 2015 10:59 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 października 2015 10:57 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 października 2015 15:18 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl