Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec. środowisk. - I etap kanalizacji w m. Regimin i m. Targonie

 

Regimin,2009.07.30

Nr 7624/11/09OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN 

Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199, poz. 1227/, że w dniu 30.07.2009 r. na wniosek Gminy Regimin wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia , polegającego na budowie I etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Regimin

Jednocześnie zawiadamiam, wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy w Regiminie w godz. 8.00 – 16.00 w pokoju nr 13.

 Rozdzielnik:Mieszkańcy wsi Regimin i Targonie

  1. Tablica ogłoszeń oraz BIP Urzędu Gminy w Regiminie

  2. Inwestor

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 lipca 2009 08:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Jaskólski
Ilość wyświetleń: 2506
31 lipca 2009 08:13 (Waldemar Jaskólski) - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl