Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

Nabory PO KL - Działania 6.2, 8.2.1 i 8.1.2

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych jest organem wdrażającym środki z europejskich funduszy strukturalnych na Mazowszu, powołanym na podstawie Uchwały Nr 47/07 z dnia 19 marca 2007 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego i rozpoczęła działania z dniem 1 lipca 2007 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych realizuje m. in. zadania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w latach 2007-2013. Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL:
- w dniu 27 lipca 2009 r. rozpoczął się nabór wniosków na projekty z Działania 6.2 PO KL „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia",
- w dniu 30 lipca 2009 r. rozpoczął się nabór wniosków na projekty z Działania 8.1 PO KL „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekty konkursowe",
- w dniu 03 sierpnia 2009 r. rozpoczął się nabór wniosków na projekty z Działania 8.2 „Transfer wiedzy", Poddziałanie 8.2.1 „ Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw - projekty konkursowe".

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 sierpnia 2009 14:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 2901
06 sierpnia 2009 14:42 (Przemysław Bugdal) - Zmiana treści dokumnetu.
06 sierpnia 2009 14:42 (Przemysław Bugdal) - Zmiana treści dokumnetu.
06 sierpnia 2009 14:41 (Przemysław Bugdal) - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl