Urząd Gminy w Regiminie

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Uchwała Nr 15/2018 Rady Gminy w Regiminie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Budżet

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Regimin w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 T U T A J

czytaj więcej o Uchwała Nr 15/2018 Rady Gminy w Regiminie z dnia 21 grudnia 2018 r. »

Uchwała Nr 14/2018 Rady Gminy w Regiminie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Budżet

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim...

czytaj więcej o Uchwała Nr 14/2018 Rady Gminy w Regiminie z dnia 21 grudnia 2018 r. »

Uchwała Nr 13/2018 Rady Gminy w Regiminie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Budżet

w sprawie podwyższenia do wysokości 150% kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 T U T A J

czytaj więcej o Uchwała Nr 13/2018 Rady Gminy w Regiminie z dnia 21 grudnia 2018 r. »

UCHWAŁA Nr II /6/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 listopada 2018 r.

Budżet

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności T U T A J

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr II /6/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 listopada 2018 r. »

Realizacja: IDcom.pl