Urząd Gminy w Regiminie

Zarządzenia (2009) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Zarządzenie Nr 88/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2009 roku

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 88/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Regiminie. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 88/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2009 roku »

Zarządzenie Nr 86/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2009 roku

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 86/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie: przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 86/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2009 roku »

Zarządzenie Nr 85/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2009 roku

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 85/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 50/2008 z 16.08.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Urzędu...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 85/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2009 roku »

Zarządzenie Nr 87/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2009 roku

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 87/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury. Na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jedn. tekst Dz. U. z 2002 roku,...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 87/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2009 roku »

Zarządzenie Nr 84/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2009 roku

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 84/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U....

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 84/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2009 roku »

Zarządzenie Nr 83/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2009 roku

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 83/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 83/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2009 roku »

Zarządzenie Nr 82/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 17 grudnia 2009 roku

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 82/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: wyznaczenia dnia 24 grudnia 2009 r. dniem wolnym od pracy w zamian za przypadający w sobotę 26 grudnia 2009 r. 2. dzień Świąt Bożego Narodzenia. Na podstawie...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 82/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 17 grudnia 2009 roku »

Zarządzenie Nr 81/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 10 grudnia 2009 roku

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 81/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury. Na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jedn. tekst Dz. U. z 2002 roku,...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 81/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 10 grudnia 2009 roku »

Zarządzenie Nr 80/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 8 grudnia 2009 roku

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 80/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 80/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 8 grudnia 2009 roku »

Zarządzenie Nr 79/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 8 grudnia 2009 roku

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 79/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury. Na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jedn. tekst Dz. U. z 2002 roku,...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 79/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 8 grudnia 2009 roku »

Realizacja: IDcom.pl