Urząd Gminy w Regiminie

Zarządzenia (2011) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Zarządzenie Nr 96/2011 Wójta Gminy Regimin z dnia 14.12.2011r w sprawie przeprowadzenia weryfikacji stanu gruntów, budowli, budynków i inwestycji.

Zarządzenia

Na podstawie art. 26, 27 i 28 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jedn. tekst Dz. U. Nr 76 z 2002 roku, z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie instrukcji dotyczącej inwentaryzacji aktywów 1 pasywów Urzędu...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 96/2011 Wójta Gminy Regimin z dnia 14.12.2011r w sprawie przeprowadzenia weryfikacji stanu gruntów, budowli, budynków i inwestycji. »

Zarządzenie Nr 95/2011 Wójta Gminy Regimin z dnia 30.11.201 lr w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury.

Zarządzenia

Na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jedn. tekst Dz. U. Nr 76 z 2002 roku, z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie instrukcji dotyczącej inwentaryzacji aktywów i pasywów Urzędu Gminy...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 95/2011 Wójta Gminy Regimin z dnia 30.11.201 lr w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury. »

Zarządzenie Nr 94/11 Wójta Gminy Regimin z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy w Regiminie na 2011 rok

Zarządzenia

Na podstawie art. 249 ust. 1, 3 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240) oraz Uchwały Rady Gminy w Regiminie Nr XIV/64/ll z dnia 14 listopada 201 lr, w sprawie ustalenia budżetu gminy na...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 94/11 Wójta Gminy Regimin z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy w Regiminie na 2011 rok »

Zarządzenie Nr 93/11 Wójta Gminy Regimin z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Regimin na 2011 rok

Zarządzenia

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 247 ust.l, art. 257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157,...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 93/11 Wójta Gminy Regimin z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Regimin na 2011 rok »

Zarządzenie Nr 90/11 Wójta Gminy Regimin z dnia 21 listopada 201 lr. w sprawie: powierzenia obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie

Zarządzenia

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 5 oraz art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje . §1 Z dniem 29.11.201 łr. powierzam Pani Jolancie Magdalenie Antoszewskiej...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 90/11 Wójta Gminy Regimin z dnia 21 listopada 201 lr. w sprawie: powierzenia obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie »

Zarządzenie Nr 88/11 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.

Zarządzenia

Na podstawie art. 238 ust.l i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 200lr. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 88/11 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok. »

Zarządzenie Nr 87/11 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok.

Zarządzenia

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm Wójt Gminy Regimin zarządza, co następuje: §1 1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 87/11 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok. »

Realizacja: IDcom.pl