Urząd Gminy w Regiminie

Zarządzenia (2011) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

ZARZĄDZENIE Nr 66/2011 WÓJTA GMINY REGIMIN z dnia 05 września 2011r.

Zarządzenia

w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia oceny, wydzielenia oraz zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej ref. spraw obywatelskich i USC z lat 1977- 2003. Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r....

czytaj więcej o ZARZĄDZENIE Nr 66/2011 WÓJTA GMINY REGIMIN z dnia 05 września 2011r. »

Zarządzenie Nr 65 /11 Wójta Gminy Regimin z dnia 5 września 2011r

Zarządzenia

w sprawie: inwentaryzacji aktywów i pasywów (metodami spisu z natury, uzgodnienia stanów oraz weryfikacji. Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 65 /11 Wójta Gminy Regimin z dnia 5 września 2011r »

Zarządzenie Nr 64/11 Wójta Gminy Regimin z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zarządzenia

w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy w Regiminie na 2011 rok Na podstawie art. 249 ust. 1, 3 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XI/53/11 z...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 64/11 Wójta Gminy Regimin z dnia 30 sierpnia 2011 r. »

Zarządzenie Nr 63/11 Wójta Gminy Regimin z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zarządzenia

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Regimin na 2011 rok Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 247 ust.1, art. 257 Ustawy z dnia 27 sierpnia...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 63/11 Wójta Gminy Regimin z dnia 30 sierpnia 2011 r. »

Zarządzenie Nr 62/11 Wójta Gminy Regimin z dnia 29.08.2011r

Zarządzenia

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury. Na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jedn. tekst Dz. U. z 2002 roku, Nr 76 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie instrukcji dotyczącej...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 62/11 Wójta Gminy Regimin z dnia 29.08.2011r »

Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Regimin z dnia 26 sierpnia 2011r.

Zarządzenia

w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku. Na podstawie art.266 ust.l Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Regimin z dnia 26 sierpnia 2011r. »

Zarządzenie Nr 60/11 Wójta Gminy Regimin z dnia 25.08.2011r

Zarządzenia

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury. Na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku rachunkowości (jedn. tekst Dz. U. z 2002 roku, Nr 76 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie instrukcji dotyczącej...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 60/11 Wójta Gminy Regimin z dnia 25.08.2011r »

ZARZĄDZENIE Nr 59/11 Wójta Gminy Regimin z dnia 16 sierpnia 2011 roku

Zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr 59/11 Wójta Gminy Regimin z dnia 16 sierpnia 2011 roku Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości...

czytaj więcej o ZARZĄDZENIE Nr 59/11 Wójta Gminy Regimin z dnia 16 sierpnia 2011 roku »

ZARZĄDZENIE Nr 58/11 Wójta Gminy Regimin z dnia 16 sierpnia 2011 roku

Zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr 58/11 Wójta Gminy Regimin z dnia 16 sierpnia 2011 roku W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na...

czytaj więcej o ZARZĄDZENIE Nr 58/11 Wójta Gminy Regimin z dnia 16 sierpnia 2011 roku »

ZARZĄDZENIE Nr 57/11 Wójta Gminy Regimin z dnia 16 sierpnia 2011 roku

Zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr 57/11 Wójta Gminy Regimin z dnia 16 sierpnia 2011 roku W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na...

czytaj więcej o ZARZĄDZENIE Nr 57/11 Wójta Gminy Regimin z dnia 16 sierpnia 2011 roku »

Realizacja: IDcom.pl