Urząd Gminy w Regiminie

Zarządzenia (2010) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Zarządzenie Nr 87/10 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2010 roku

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 87/10 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie: przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 87/10 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2010 roku »

Zarządzenie Nr 86/10 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2010 roku

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 86/10 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie: planu finansowego budżetu Urzędu Gminy w Regiminie na 2010 rok. Na podstawie art. 249, ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 86/10 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2010 roku »

Zarządzenie Nr 85/10 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2010 roku

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 85/10 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie: przeprowadzenia weryfikacji stanu gruntów, budowli, budynków i inwestycji. Na podstawie art. 26, 27 i 28 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 85/10 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2010 roku »

Zarządzenie Nr 84/10 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2010 roku

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 84/10 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury. Na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jedn. tekst Dz.U. Nr 76 z 2002...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 84/10 Wójta Gminy Regimin z dnia 31 grudnia 2010 roku »

Zarządzenie Nr 83/10 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 grudnia 2010 roku

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 83/10 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie: planu finansowego budżetu Urzędu Gminy w Regiminie na 2010 rok. Na podstawie art. 249, ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 83/10 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 grudnia 2010 roku »

Zarządzenie Nr 82/10 Wójta Gminy Regimin z dnia 22 grudnia 2010 roku

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 82/10 Wójta Gminy Regimin z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 82/10 Wójta Gminy Regimin z dnia 22 grudnia 2010 roku »

Zarządzenie Nr 81/10 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 grudnia 2010 roku

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 81/10 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie: wyznaczenia dnia 24 grudnia 2010 r. dniem wolnym od pracy w zamian za przypadające w sobotę 25 grudnia 2010 r. Boże Narodzenie. Na podstawie art. 33, ust. 3 ustawy...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 81/10 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 grudnia 2010 roku »

Zarządzenie Nr 80/10 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 grudnia 2010 roku

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 80/10 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 80/10 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 grudnia 2010 roku »

Zarządzenie Nr 79/10 Wójta Gminy Regimin z dnia 10 grudnia 2010 roku

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 79/10 Wójta Gminy Regimin z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 79/10 Wójta Gminy Regimin z dnia 10 grudnia 2010 roku »

Zarządzenie Nr 78/10 Wójta Gminy Regimin z dnia 10 grudnia 2010 roku

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 78/10 Wójta Gminy Regimin z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie: planu finansowego budżetu Urzędu Gminy w Regiminie na 2010 rok. Na podstawie art. 249, ust. 1, 3 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 78/10 Wójta Gminy Regimin z dnia 10 grudnia 2010 roku »

Realizacja: IDcom.pl