Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 51/16 Wójta Gminy Regimin z dnia 13 października 2016 r.

W sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Regimin na 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR 50/16 Wójta Gminy Regimin z dnia 03.10.2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w Regiminie

Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy Regimin z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy w Regiminie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Regimin z dnia 30 września 2016 r.

W sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Regimin na 2016 rok

Zarządzenie Nr 46 /16 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 września 2016r.

w sprawie: aktualizacji „Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Urzędzie Gminy w Regiminie.

Zarządzenie Nr 45/16 Wójta Gminy Regimin z dnia 16 września 2016 r.

w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy w Regiminie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 44/16 Wójta Gminy Regimin z dnia 16 września 2016 r.

W sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Regimin na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 43/16 Wójta Gminy Regimin z dnia 12 września 2016 r.

w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy w Regiminie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 42/16 Wójta Gminy Regimin z dnia 30 sierpnia 2016r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z filią w Szulmierzu.

Zarządzenie Nr 41/16 Wójta Gminy Regimin z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy w Regiminie na 2016 rok.