Urząd Gminy w Regiminie

Uchwały Rady (2011) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

UCHWAŁA Nr IV/72/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 14 listopada 2011r.

Uchwały Rady

w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody Na podstawie art.7 ust.l pkt.l i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz...

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr IV/72/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 14 listopada 2011r. »

UCHWAŁA NrXIV/71/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 14 listopada 2011 roku

Uchwały Rady

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 12 ust.4 ustawy z...

czytaj więcej o UCHWAŁA NrXIV/71/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 14 listopada 2011 roku »

UCHWAŁA NRXIV/70/11 RADY GMINY W REGIMINIE z dnia 14 listopada 2011 roku

Uchwały Rady

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art.10 ust....

czytaj więcej o UCHWAŁA NRXIV/70/11 RADY GMINY W REGIMINIE z dnia 14 listopada 2011 roku »

UCHWAŁA NrXIV/69/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 14 listopada 2011 roku

Uchwały Rady

w sprawie określenia opłaty targowej. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 200 lr. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt.l lit. a i pkt.2, ustawy z dnia 12 stycznia...

czytaj więcej o UCHWAŁA NrXIV/69/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 14 listopada 2011 roku »

UCHWAŁA NrXIV/68/l11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 14 listopada 2011 roku

Uchwały Rady

w sprawie : ustalenia opłaty od posiadania psów. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.l8a. ust.l, art. 19 pkt. 1...

czytaj więcej o UCHWAŁA NrXIV/68/l11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 14 listopada 2011 roku »

UCHWAŁA NrXIV/67/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 14 listopada 2011 roku

Uchwały Rady

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991...

czytaj więcej o UCHWAŁA NrXIV/67/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 14 listopada 2011 roku »

UCHWAŁA NrXIV/66/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012r.

Uchwały Rady

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.5 ust.l ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity...

czytaj więcej o UCHWAŁA NrXIV/66/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012r. »

UCHWAŁA XIV/65/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r

Uchwały Rady

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136,...

czytaj więcej o UCHWAŁA XIV/65/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r »

Uchwała Nr XIV/64/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 14 listopada 2011r.

Uchwały Rady

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Regimin na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214,...

czytaj więcej o Uchwała Nr XIV/64/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 14 listopada 2011r. »

Uchwała Nr XIII/61/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 września 2011r.

Uchwały Rady

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Regimin na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214,...

czytaj więcej o Uchwała Nr XIII/61/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 września 2011r. »

Realizacja: IDcom.pl