Urząd Gminy w Regiminie

Uchwały Rady (2012) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Uchwała Nr XXIV/141/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26. 11. 2012 roku

Uchwały Rady

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Regimin Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142,...

czytaj więcej o Uchwała Nr XXIV/141/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26. 11. 2012 roku »

UCHWAŁA NR XXIV/140/12 RADY GMINY W REGIMINIE z dnia 26 listopada 2012 roku

Uchwały Rady

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art.10 ust....

czytaj więcej o UCHWAŁA NR XXIV/140/12 RADY GMINY W REGIMINIE z dnia 26 listopada 2012 roku »

UCHWAŁA Nr XXIV/139/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 listopada 2012 roku

Uchwały Rady

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.5 ust.l ustawy z dnia...

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr XXIV/139/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 listopada 2012 roku »

UCHWAŁA XXIV/138/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 listopada 2012 roku

Uchwały Rady

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 200lr. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz...

czytaj więcej o UCHWAŁA XXIV/138/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 listopada 2012 roku »

UCHWAŁA Nr XXIV/137/12 RADY GMINY REGIMIN z dnia 26 listopada 2012r

Uchwały Rady

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust....

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr XXIV/137/12 RADY GMINY REGIMIN z dnia 26 listopada 2012r »

Uchwała Nr XXIV/136/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 listopada 2012r.

Uchwały Rady

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Regimin na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art....

czytaj więcej o Uchwała Nr XXIV/136/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 listopada 2012r. »

uchwała Nr XXIV/135/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 listopada 2012r.

Uchwały Rady

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin na lata 2012 - 2020. Na podstawie art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy w Regiminie...

czytaj więcej o uchwała Nr XXIV/135/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 listopada 2012r. »

Uchwała nr XXIII/134/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 października 2012 r.

Uchwały Rady

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 199 lr. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm) - uchwala się co następuje: §1 W...

czytaj więcej o Uchwała nr XXIII/134/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 października 2012 r. »

Uchwała Nr XXIII/133/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 października 2012 roku

Uchwały Rady

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142.poz.1591 z późn. zmianami) oraz art.24 ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 19...

czytaj więcej o Uchwała Nr XXIII/133/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 października 2012 roku »

UCHWAŁA Nr XXIII/132/12 RADY GMINY REGIMIN z dnia 26.10.2012r.

Uchwały Rady

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości z terenu Gminy Regimin Na podstawie art.7 ust.l pkt 1 i art.18 ust 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142,...

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr XXIII/132/12 RADY GMINY REGIMIN z dnia 26.10.2012r. »

Realizacja: IDcom.pl