Urząd Gminy w Regiminie

Uchwały Rady (2018) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Uchwała Nr XXXVIII/214/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia23 marca 2018 r.

Uchwały Rady

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 r.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXVIII/214/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia23 marca 2018 r. »

Uchwała Nr XXXVIII/213/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 23 marca 2018r.

Uchwały Rady

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXVIII/213/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 23 marca 2018r. »

UCHWAŁA NR XXXVIII/212/18 RADY GMINY W REGIMINIE z dnia 23 marca 2018 r.

Uchwały Rady

w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Regimin uprawnienia do stanowienia ich wysokości

czytaj więcej o UCHWAŁA NR XXXVIII/212/18 RADY GMINY W REGIMINIE z dnia 23 marca 2018 r. »

UCHWAŁA Nr XXXVIII/211/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 23 marca 2018 r.

Uchwały Rady

w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr XXXVIII/211/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 23 marca 2018 r. »

Uchwała nr XXXVIII/210/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 23 marca 2018 roku

Uchwały Rady

w sprawie podziału Gminy Regimin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

czytaj więcej o Uchwała nr XXXVIII/210/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 23 marca 2018 roku »

UCHWAŁA Nr XXXVII/206/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 25 stycznia 2018 roku

Uchwały Rady

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Regimin w 2018 r.

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr XXXVII/206/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 25 stycznia 2018 roku »

Uchwała nr XXXVII/205/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 25 stycznia 2018r.

Uchwały Rady

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/80/16 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania;...

czytaj więcej o Uchwała nr XXXVII/205/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 25 stycznia 2018r. »

Realizacja: IDcom.pl