Urząd Gminy w Regiminie

Uchwały Rady (2013) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Uchwała Nr XXXV/197/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 4 listopada 2013r

Uchwały Rady

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań ze środków PROW 2007 - 2013. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r....

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXV/197/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 4 listopada 2013r »

Uchwała Nr XXXV/196/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 4 listopada 2013 roku

Uchwały Rady

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami) oraz art.24 ust.5 c z dnia 19 października 1991 roku...

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXV/196/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 4 listopada 2013 roku »

UCHWAŁA NR XXXV/195 /13 RADY GMINY W REGIMINIE z dnia 4 listopada 2013 r.

Uchwały Rady

w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Stawiamy na jakość usług edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym” złożonego w ramach naboru systemowego nr S/POKL/9.1.1/2013 Priorytet IX POKL Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 Na...

czytaj więcej o UCHWAŁA NR XXXV/195 /13 RADY GMINY W REGIMINIE z dnia 4 listopada 2013 r. »

Uchwała Nr XXXV/194/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 4 listopada 2013r.

Uchwały Rady

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Regimin na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235,...

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXV/194/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 4 listopada 2013r. »

Uchwała Nr. XXXV/193/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 4 listopada 2013r.

Uchwały Rady

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin. Na podstawie art. 231 ust. i i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885), w związku z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o...

czytaj więcej o Uchwała Nr. XXXV/193/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 4 listopada 2013r. »

Uchwała Nr XXXIV/192/I3 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 września 2013 r

Uchwały Rady

w skrawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. a20l3r. Poz.594 z późn. zm.) oraz art.24 ust.5 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 19 października 1991...

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXIV/192/I3 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 września 2013 r »

Uchwała nr XXXIV/191/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 września 2013 r.

Uchwały Rady

w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego „Program szczepień profilaktycznych przeciw pneumokokom realizowany w 2013 roku w gminie Regimin". Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym...

czytaj więcej o Uchwała nr XXXIV/191/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 września 2013 r. »

Uchwała nr XXXIV/190/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 września 2013 r.

Uchwały Rady

w sprawie ustalenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez oddziały przedszkolne których organem prowadzącym jest gmina Regimin. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r....

czytaj więcej o Uchwała nr XXXIV/190/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 września 2013 r. »

Uchwała Nr XXXIV/189/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 września 2013r.

Uchwały Rady

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Regimin na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235,...

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXIV/189/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 września 2013r. »

Uchwała Nr XXXIV/188/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 września 2013r.

Uchwały Rady

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin. Na podstawie art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885), w związku z art. 37 ustwy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie...

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXIV/188/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 września 2013r. »

Realizacja: IDcom.pl