Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Zakończyła się pierwsza, związana z konkursami indywidualnymi, część kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W akcji po raz kolejny wzięli udział uczniowie ze szkół podległych gminie Regimin, która bardzo poważnie traktuje problem profilaktyki dzieci i młodzieży. W ramach pierwszego etapu kampanii odbyło się 5...

obwieszczenie w/s elektrowni wiatrowej w m. Targonie

Regimin, 2009.08.12 Nr 7632 /10/09 OBWIESZCZENIE

Nabory PO KL - Działania 6.2, 8.2.1 i 8.1.2

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych jest organem wdrażającym środki z europejskich funduszy strukturalnych na Mazowszu, powołanym na podstawie Uchwały Nr 47/07 z dnia 19 marca 2007 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego i rozpoczęła działania z dniem 1 lipca 2007 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych...

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wszczęcia post. o środ. uwarunkow. - I etap kanalizacji w m. Regimin wm. Targonie

Regimin,2009.07.30 Nr 7624/11/09 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin informuję że zostało wsz

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec. środowisk. - I etap kanalizacji w m. Regimin i m. Targonie

Regimin,2009.07.30 Nr 7624/11/09OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udost

UCZEŃ NA WSI

"UCZEŃ NA WSI" W związku z przystąpieniem przez Gminę Regimin do programu ,, Uczeń na wsi” finansowanego przez PEFRON, którego celem jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów będących osobami niepełnosprawnymi, Wójt Gminy Regimin ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Niniejszym, na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., nr 16, poz. 94 z późn. zm.), informujemy, że na wniosek Zarządu PKP PLK S.A. w osobach p. Marka Pawlika i p. Pawła Dziwisza zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji: budowa...

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s oczyszczalni ścieków

Regimin,2009.06.22 Nr 7624/3/09 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 49 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art.38 i art.74 ust.3 ust

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s elektrowni wiatrowej w m. Targonie

Regimin,2009.06.17 Nr 7624/10/09 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art.33

obwiesz. Wójta Gminy Regimin w/s dr. gm. Kozdroje - Trzcianka

Regimin,2009.06.02 Nr 7624/5/09 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 49 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art.38 i art.74 ust.3 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środ