Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

obwieszcz. Wójta Gminy Regimin w/sdec. o środ. uwar. ..- droga Pniewo Wielkie

Regimin,2009.06.05Nr 7624/8/09 ObWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 49 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s oceny oddział. na srod. - droga Karniewo

Regimin, 2009.06.02 Nr 7624/9/09OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art.74 ust. 3 i art.33 ust.1 i 2 ustawy

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s umorzenia postępowania

Regimin, 2009.05.29 Nr 7632 /12 / 08/09 OBWIESZCZENIE

INFORMACJA o przystąpieniu Gminy Regimin do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno - edukacyjnej „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”

I N F O R M A C J A o przystąpieniu Gminy Regimin do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno- edukacyjnej „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” Nasza gmina jako jedna z blisko 1400 samorządów, przyłączyła się do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „ Sprawdź czy Twoje picie jest...

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy regimin na lata 2009-2013 (z perspektywą do 2032 r.)

W związku z przygotowaniem przez Urząd Gminy w Regiminie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Regimin na lata 2009-2013 (z perspektywą do 2032 r.)” Wójt Gminy informuje, że projekt ten został umieszczony na stronach internetowych Urzędu (www.regimin.pl) w zakładce „Ochrona środowiska”...

obwieszczenie w/s studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Regimin,2009. 05.14 Nr 7320/1/09 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN

obwieszcenie Wójta Gminy Regimin z 5.05.2009 r.

Regimin, 2009.05.05 Nr 7624/7/09 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art.74 ust. 3 i art.33 ust.1 i 2 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu in

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin z 5.05.2009 r.

Regimin, 2009.05.05 Nr 7624/6/09 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art.74 ust. 3 i art.33 us

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin z 05.05.2009 r.

Regimin, 2009.05.05 Nr 7624/5/09 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art.74 ust. 3 i art.33 ust.1 i 2 usta

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Regimin z dnia 16 kwietnia 2009 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Regimin z dnia 16 kwietnia 2009 r.

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Regimin z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r. Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. –...